BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 27.05.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.05.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kinetyka procesów termicznych w nanokompozytowym przewodniku protonowym CNC/Im

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego