BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 10.06.2019:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.06.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transport protonów w nanokompozytowych przewodnikach CNC/Im

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego