PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019
INSTYTUTU FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Wartość szacunkowa w euro *

Planowany tryb udzielenia zamówienia

Planowany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

1. Zakup energii elektrycznej Dostawa, (grupa zakupowa) 1 103.946,80 Przetarg nieograniczony IV
2. Zakup czasopism naukowych IOP Usługa, (konsorcjum, umowa z ICM) 2 7.716,77 Zamówienie z wolnej ręki IV
3. Zakup czasopism naukowych RSC GOLD Usługa, (konsorcjum, umowa z ABE-IPS) 3 2.820,34 Zamówienie z wolnej ręki IV
4. Zakup czasopism naukowych ACS Usługa, (konsorcjum, umowa z ICM) 4 5.898,01 Zamówienie z wolnej ręki IV
5. Zakup czasopism naukowych Nature Physics Usługa, (konsorcjum, umowa z ABE-IPS) 5 1.462,60 Zamówienie z wolnej ręki IV
6. Zakup czasopism naukowych AIP/APS Usługa, (konsorcjum, umowa z ABE-IPS) 6 11.758,80 Zamówienie z wolnej ręki IV
7. Dystrybucja energii elektrycznej Usługa 24.453,66 Zamówienie z wolnej ręki IV
8. Zakup, dostawa ciekłego helu i azotu Dostawa 126.454,76 Przetarg nieograniczony I
  1. Postępowanie przeprowadza Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej,
  2. Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski,
  3. Postępowanie przeprowadza Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  4. Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski,
  5. Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski,
  6. Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski.

* Kurs euro wg. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.