Ksiazki z dziedziny fizyki on-line

Licencje ogólnokrajowe

Elsevier -  licencja krajowa została http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/biblioteka_pliki/image002.gif rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego. W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/biblioteka_pliki/image002.gif 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014, także z prawem krajowym archiwizacji i bezterminowym dostępem. Do końca roku 2016 były dostępne testowo także monografie Elsevier z roczników 2010-12 i 2015-16, ale niestestety nie spodziewamy się już finansowania przez MNiSW dalszych zakupów ksiażek.

Springer -w ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10 558 wolumenów (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16 700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/biblioteka_pliki/image002.gif ICM stara się o finansowanie zakupu e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50 000 tytułów anglojęzycznych). Książki te są już dostępne od początku roku 2014 na zasadzie testowej na platformie SpringerLink dla wszystkich instytucji korzystających z licencji krajowej Springer. Test ten został przedłużony do końca kwietnia 2017 roku i w tym czasie powinna zostać podjęta ostateczna decyzja o ewentualnym zakupie.

Wiley - licencja krajowa  została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/biblioteka_pliki/image002.gif, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo. Niestestety nie spodziewamy się finansowania przez MNiSW dalszych zakupów książek.

 

Depozytoria - doktoraty:

Amur - depozytorium prac i doktoratów na UAM
http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/biblioteka_pliki/image002.gifRepozytorium IFPAN

 Biblioteki Cyfrowe:

http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/biblioteka_pliki/image002.gifEuropeana

http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/biblioteka_pliki/image002.gifWyszukiwanie w zasobach polskich bibliotek cyfrowych
Repozytorium Otwartej Nauki  
publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Możliwość bezpłatnego korzystania, a także rejestracji i i dodawania publikacji
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej- dostęp do kilkuset tytułów z dziedziny fizyki, m.innymi:Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
 Biblioteka Cyfrowa AGH
Gallica  bardzo bogata biblioteka cyfrowa zawierająca archiwalne ksiązki i czasopisma francuskie (archiwa wielu naukowych czasopism)!
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Kolekcja Matematyczno-Fizyczna ICM:       Pisma Mariana Smoluchowskiego  

 

 

Powrót do strony głównej biblioteki.