Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na sposób korzystania z czasopism on-line wydawców: Royal Society of Chemistry (RSC), American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics i American Physical Society (AIP/APS), Institute of Physics (IOP).
Wprowadzany jest nowy model cenowy, w którym kwota, którą zapłaci Instytut będzie ściśle zależna od liczby pobrań artykułów - prosimy więc o zapisywanie często wykorzystywanych artykułów na dysku, wzajemne przesyłanie sobie materiałów pocztą, ew. zamawianie kopii-skanu z wersji papierowej znajdującej się w bibliotece  itp. W przypadku przekroczenia określonych limitów grozi nam radykalna podwyżka cen baz, co może skutkować koniecznością rezygnacji z uczestnictwa w niektórych konsorcjach.

 

New2

Dostęp  testowy – czasopisma Taylor & Francis (archiwa od  1997, aktywny do dnia 30 września 2016).http://www.tandfonline.com/ 
Czasopisma z dziedziny fizyki i chemii T&F to m.innymi:

Advances in Applied Ceramics

Advances in Physics

Applied Spectroscopy Reviews

Catalysis Reviews

Comments on Inorganic Chemistry

Composite Interfaces

Contemporary Physics

Critical Reviews in Analytical Chemistry

Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences

Crystallography Reviews

Designed Monomers and Polymers

Ferroelectric Letters Section

Ferroelectrics

Fiber & Integrated Optics

Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures

Instrumentation Science and Technology

Integrated Ferroelectrics

Interdisciplinary Science Reviews

International Journal of Polymer Analysis and Characterization

International Materials Reviews

International Reviews in Physical Chemistry

Journal of Co-ordination Chemistry

Journal of Experimental Nanoscience Online

Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Appl.Chem

Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics

Journal of Modern Optics

Journal of Nuclear Science and Technology

Journal of Wood Chemistry and Technology

Liquid Crystals 

Liquid Crystals Today

Materials at High Temperatures

 

Materials Science and Technology

Materials Technology (Advanced Performance Materials)

Molecular Crystals & Liquid Crystals

Molecular Physics

Molecular Simulation

Phase Transitions, A Multinational Journal

Philosophical Magazine

Philosophical Magazine Letters

Physics and Chemistry of Liquids

Plastics, Rubber and Composites Macromolecular Engineering

Polymer Reviews

Radiation Effects and Defects in Solids

Soft Materials

Spectroscopy Letters

Supramolecular Chemistry

 

 

New2Jak podnieść ilość cytowani, h- index – nowoczesne metody promocji naukowca w sieci

 

Aktualne granty krajowe i zagraniczne
Nowa (z dn.23.12.2015) lista czasopism punktowanych przez MNiSW

Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access

Książki naukowe wydawnictwa Elsevier New2

Książki naukowe wydawnictwa SpringerNew2


WB01508_.gif (325 bytes)Czasopisma dostępne on-line.    Ściągnięcie większej ilości artykułów z jednego adresu IP grozi odcięciem dostępu! (dotyczy głównie wydawnictw amerykańskich!)

WB01508_.gif (325 bytes)Czasopisma dostępne bezpłatnie w Internecie, preprinty, archiwa.

WB01508_.gif (325 bytes)Katalog książek Biblioteki.

WB01508_.gif (325 bytes)Bazy danych, Impact Factor.

WB01508_.gif (325 bytes)Książki ,  dysertacje doktorskie  dostępne w Internecie w wersji pełnotekstowej.

WB01508_.gif (325 bytes)Biblioteka – informacje, linki, kontakt.

WB01508_.gif (325 bytes)Wydawnictwa Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

 


 
@007.gif (4843 bytes)monikab@ifmpan.poznan.pl@007.gif (4843 bytes)
Tel.: 61 8695-179

   INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN W POZNANIU