PRACOWNICY BIBLIOTEKI
 

mgr Monika Bartosinska - Kasierska, e-mail: Monika.Bartosinska@ifmpan.poznan.pl, Tel.: 61 8695-179

 

 

Powrót do strony głównej biblioteki.