Małe Monografie Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
http://www.ifmpan.poznan.pl/monografie/books.html

Tom I
Jadwiga Tritt-Goc
Wprowadzenie do tomografii magnetyczno-rezonansowej.
Poznań 2003
ISBN 83-7314-106-5

Spis tresci: http://www.ifmpan.poznan.pl/monografie/books.html

Tom II
Redakcja: Andrzej Graja, Andrzej Ryszard Ferchmin
Przemiany fazowe.
Poznan 2003
ISBN 83-7314-136-7

Spis tresci: http://www.ifmpan.poznan.pl/monografie/books.htm

 

Molecular Physics Reports  

W Internecie dostepne są w formie pełnotekstowej tomy 38, 40 i 41 oraz abstrakty z tomów 27, 28 I 29.:

 

 

 

Powrót do strony glownej Biblioteki.