Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:

Szkoła kształci kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki medyczne
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

Informacje dotyczące rekrutacji do PSD IPAN znajdują się na stronie Rekrutacja

Oficjalna strona Poznańskiej Szkoły Doktorskiej: https://psd-ipan.ichb.pl/