Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:

Szkoła kształcić będzie kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki medyczne
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

Rekrutacja do szkoły rozpocznie się 1 października 2019 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin PSD IPAN pdf 96.34 KB Elżbieta Seredyńska
Struktura Rady Programowej PSD IPAN pdf 109.40 KB Elżbieta Seredyńska
Regulamin rekrutacji do PSD IPAN wraz z formularzem wniosku o przyjęcie pdf 78.22 KB Elżbieta Seredyńska
Program kształcenia w PSD IPAN pdf 41.30 KB Elżbieta Seredyńska
Wzór Karty Przebiegu Kształcenia w PSD IPAN pdf 58.15 KB Elżbieta Seredyńska