Polityka prywatności:

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Smoluchowskiego 17 w Poznaniu, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających ze strony internetowej działającej pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/fwp

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@ifmpan.poznan.pl

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

  • Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane odwiedzającego dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu używanej przeglądarki, systemu operacyjnego itp.

Dane zbierane podczas rejestracji

  • Część witryny wymagająca rejestracji użytkownika w celu uczestniczenia w wykładzie wymaga zebrania takich danych jak adres mailowy, imię, nazwisko, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

  • Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej itp. przekazujesz nam dane takie, jak imię, nazwisko, adres email, itp.

Informujemy, że podane dane osobowe zbierane w trakcie kontaktu lub korespondencji pomiędzy osobami chcącymi wziąć udział w organizowanych przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wykładach popularnonaukowych, a naszym serwisem będą wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na otrzymane zapytania dotyczącego rejestracji i uczestnictwa w wykładach. Zebrane dane pozwolą dostosować warunki audytoryjne do liczby chętnych oraz poszerzenie i rozwijanie tematyki wykładowej w celu jej dostosowania do słuchaczy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności powiadomienia w temacie wyżej wspomnianych wykładów popularnonaukowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim

Dane zebrane w procesie rejestracji będą wykorzystane jedynie na potrzeby wewnętrzne Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do personalizacji zawartości naszych stron internetowych, analizy rodzaju informacji wyszukiwanej na naszej stronie internetowej itp.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkowników naszego systemu mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego inne przepisy prawa, zastrzegamy sobie możliwość przekazania uprawnionym instytucjom danych osoby, której wymienione zdarzenie dotyczy.

W jaki sposób można poinformować nas o zmianie danych?

Dane zebrane w procesie korespondencji lub rejestracji mogą być na życzenie przekazane nam poprzez email usunięte lub zmienione na dane aktualne. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

Wymagane zgody i oświadczenia

  • Zgadzam się na wykorzystanie mojego adresu poczty elektronicznej w celu rejestracji udziału w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem strony internetowej www.ifmpan.poznan.pl administrowanej przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN.
  • Wyrażam zgodę na przesłanie wszelkich informacji dotyczących mojego uczestnictwa w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Intytut Fizyki Molekularnej PAN, w tym odpowiedzi na zapytania skierowane do organizatorów wykładów, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail.
  • Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(-na) o celach przetwarzania danych, związanych z udziałem w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, jak również o prawie wglądu do tych danych i ich poprawiania oraz o tym, że podawanie ich jest wymagane wyłącznie wobec faktu udziału w organizowanych wykładach popularnonaukowych.
  • Oświadczam, że podane w formularzu kontaktowym dane są zgodne z prawdą.
  • Oświadczam, że jako osoba zgłaszająca udział grup szkolnych chcących wziąć udziałw wykładach popularnonaukowych jestem upoważniony(-ona) do podania wymaganych w procesie rejestracji danych dotyczących jednostki oświadowej.
  • Wyrażam zgodę, aby Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu przetwarzał jako administrator danych moje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka. Więcej informacji o naszej polityce dotyczącej ciasteczek znajdziesz na stronie: www.ifmpan.poznan.pl/fwp/cookies.html

W jaki sposób zabezpieczamy zebrane dane?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Nowa polityka prywatności wchodzi w życie wraz z jej opublikowaniem.

Kontakt

Dane zbierane są przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Smoluchowskiego 17 w Poznaniu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy: webmaster@ifmpan.poznan.pl.

PATRONAT