431 DNI TEMU

23 marca 2023

11:00 - 11:45

on-line

Smoluchowskiego 17, Poznań

Rola wodoru w transformacji energetycznej

wykład popularnonaukowy

Rozwój cywilizacji zawsze jest związany z wykorzystaniem energii. Obecna jest ona we wszystkich aspektach życia, od przemieszczania się obiektów, łączenia małych elementów w większe konstrukcje, zasilania wszystkich urządzeń, a także podgrzewania żywności czy pomieszczeń. Obecnie stosowane źródła bazują głównie na paliwach kopalnych (ropa, gaz ziemny, węgiel) - zaspokajają one potrzeby człowieka. Jednak korzystanie z nieodnawialnych źródeł powoduje wiele negatywnych skutków w postaci poważnego zanieczyszczenia środowiska, wyczerpania światowych zasobów – może też prowadzić do politycznych i zbrojnych konfliktów. Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań.

Transformacja, która zmieni cały ekosystem energetyczny, musi opierać się zatem na surowcach powszechnie występujących, łatwo dostępnych i takich, których użytkowanie będzie neutralne dla środowiska. Wszystkie te kryteria spełnia wodór, który jest najczęściej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie i posiada ogromny potencjał do produkcji czystej energii. Co więcej, istnieje już odpowiednia gotowość technologiczna do zastosowania rozwiązań opartych na wodorze na szeroką, bo globalną skalę.

Szansę tę i związane z nią wyzwania dostrzegają wszystkie rozwinięte kraje. Gospodarka wodorowa jest integralną częścią długoterminowych strategii klimatycznych i rozwojowych. Odpowiedzmy wspólnie na pytanie jak wpłynie zastosowanie wodoru na system energetyczny.

dr inż. Łukasz Lindner

wykładowca

Dr inż. Łukasz Lindner jest adiunktem w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN, w pracy naukowej zajmuje się badaniami elektrolitu do ogniw paliwowych. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu transformacji energetycznej i widzi duży potencjał w oparciu o technologie wodorowe. Gospodarka wodorowa jest integralną częścią wszystkich strategii klimatycznych. Został powołany do Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, współpracuje z Urzędem Marszałkowskim, jest autorem materiału edukacyjnego stworzonego na potrzeby Szkoły Wodorowej, w której poruszane są tematy dotyczące rewolucji wodorowej; zarówno techniczne, jak i prawne, ekonomiczne, gospodarczo-społeczne czy klimatyczne. Pełni rolę koordynatora naukowego i merytorycznego w projekcie edukacyjnym HySchools.pl – otwartej wiedzy o wodorze. Tworząc materiały edukacyjne przybliża tematykę transformacji energetycznej i stara się podnieść świadomość społeczną w tym obszarze. Współtworzy MeetHydrogen aktywnie rozwijając gospodarkę opartą na zielonym wodorze.

PATRONAT