Doktoraty

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 72/2019 z dnia 29 października 2019 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


Data obrony: w toku

Temat: Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Łuczka, prof. dr hab. Ireneusz Weymann

Data obrony: 2019-10-17

Temat: Fale spinowe w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski prof. UwB, prof. dr hab. Andrzej Wawro

Data obrony: 2019-03-01

Temat: Wpływ ograniczeń geometrycznych i polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak, prof. dr hab. Jerzy Górecki

 

Data obrony: 2019-02-07

Temat: Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera metodą nierówności Bella i świadka splątania

Recenzenci: dr hab. Łukasz Cywiński, prof. dr hab. Tadeusz Domański

 

Data obrony: 2018-10-12

Temat: Efekt magnetokaloryczny w nieuporządkowanych strukturalnie stopach i związkach międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich z metalami przejściowymi

Recenzenci: dr hab. Adam Pikul, prof. dr hab. Andrzej Szewczyk

 

Data obrony: 2018-04-19

Temat: Wpływ ciśnienia na mechanizm transportu elektrycznego w selenianach amonowych o różnych stechiometriach

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, prof. dr hab. Jan Wąsicki

 

Data obrony: 2018-03-29

Temat: Badanie własności sprężystych strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych

Recenzenci: dr hab. Mirosław Dudek prof. UZ, prof. dr hab. Antoni Mituś

 

Data obrony: 2018-01-04

Temat: Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenu

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Klusek, prof. dr hab. Zbigniew Sojka

 

Data obrony: 2017-02-27

Temat: Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymi

Recenzenci: dr hab. Barbara Blicharska, prof. dr hab. Jan Wąsicki

 

Data obrony: 2016-12-19

Temat: Kontrolowana lokalizacja spinu i ładunku jako czynnik sterujący transportem elektrycznym w aktywowanych włóknach węglowych

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Błażewicz, prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch

 

Data obrony: 2016-11-18

Temat: Physical properties of thin film nanomaterials reversibly absorbing hydrogen

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. dr hab. Tomasz Story

 

Data obrony: 2016-01-20

Temat: Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB , dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. PAN

 

Data obrony: 2016-01-13

Temat: Rozdzielanie i detekcja kwantowego splątania par Coopera

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Domański, prof. dr hab. Jakub Tworzydło

 

Data obrony: 2015-12-15

Temat: Synteza i własności mikro- i nano- struktur magnetoelektrycznego multiferroika BiFeO3

Recenzenci: dr hab. Andrzej Molak , prof. dr hab. Ryszard Poprawski

 

Data obrony: 2015-12-02

Temat: Lokalizacja ładunku w przewodnikach organicznych z wiązaniami wodorowymi i halogenowymi – badania metodami spektroskopii optycznej

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz , prof. dr hab. Jacek Ulański