Podstawowe Informacje


Organizatorzy

Komitet organizacyjny
Doc. dr hab. Wojciech Kempiński - przewodniczący
Doc. dr hab. Zbigniew Trybuła
Prof. dr hab. Ryszard Wojciechowski
Doc. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Dr Katarzyna Kaszyńska
Dr Bartłomiej Andrzejewski
Dr Szymon Łoś
Dr Tomasz Polak
Mgr Witold Jurga
Hanna Frąckowiak
Komitet naukowy
Prof. dr hab. Roman Micnas - przewodniczący
Doc. dr hab. Lidia Piekara-Sady - sekretarz
Prof. dr hab. Jan Stankowski
Prof. dr hab. Jan Klamut
Prof. dr hab. Henryk Szymczak
Prof. dr hab. Andrzej Szytuła
Prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
Prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Prof. dr hab. Józef Spałek
Prof. dr hab. Stanisław Robaszkiewicz
Zasoby do wykonania i administrowania stroną zapewnia Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej.

O Szkole

Krajowa Szkoła Nadprzewodnictwa to już dzisiaj przeszło 20-letnia tradycja krajowych sympozjów poświęconych zagadnieniom związanym z tematyką nadprzewodnictwa. Pierwsze spotkanie środowiska odbyło się w Warszawie. Było to "I Międzynarodowe Sympozjum Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego", kwiecień 1987. Pozostałe sympozja odbywały się kolejno: w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kazimierzu Dolnym, Bukowinie Tatrzańskiej, Międzyzdrojach, Gdańsku-Sobieszewie, Krynicy Górskiej, w Warszawie, ponownie w Kazimierzu Dolnym, Ustroniu oraz Lądku Zdroju. Na ostatnich spotkaniach tematykę wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa rozszerzono o zagadnienia związane z kolosalnym magnetooporem i innymi efektami, w których manifestują się silne korelacje elektronowe. Tegoroczne spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim zamierza kontynuować ten poszerzony nurt Szkoły Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego. Celem obecnego spotkania, oprócz tradycyjnego zadania jakim jest integracja środowiska związanego z badaniami prowadzonymi w ramach Krajowej Sieci Naukowej: "Silnie skorelowane fermiony – od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu", będzie wymiana informacji związanych z najnowszymi wynikami badań doświadczalnych i studiów teoretycznych dla układów silnie skorelowanych elektronów. Celem dodatkowym sympozjum, które na trwałe weszło już do kalendarza imprez naukowych w Polsce, jest również omówienie kierunków rozwoju w dziedzinie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego i zagadnień pokrewnych.

Ważne daty

Zgłoszenia do dnia 1.09.2009
Opłata konferencyjna do dnia 1.09.2009
Streszczenia do dnia 1.09.2009
Akceptacja i rodzaj prezentacji do dnia 15.09.2009

Miejsce konferencji

Hotel Borowianka
ul. Limanowskiego 134
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax. (0-62) 735 36 66, 735 36 55
email: borowianka@borowianka.pl
http://www.borowianka.pl

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna: 250,- PLN. Dane do przelewu:
Instytut Fizyki Molekularnej, ul. Smoluchowskiego 17, 61-179 Poznań
II oddział BZWBK Poznań, 07 1090 1346 0000 0000 3402 4865, tytułem: udział w XIV KSN, imię i nazwisko uczestnika

Wykłady

Czas trwania zaproszonych wykładów plenarnych 35 minut (z dyskusją). Czas trwania komunikatów z prac własnych – 20 minut (z dyskusją). Przewiduje się sesję plakatową.

Sesja plakatowa i sesja młodzieżowa

Autorzy komunikatów przewidzianych do prezentacji plakatowej będą mieli do dyspozycji tablice. Dostarczone będą również materiały niezbędne do umocowania plakatów. Rozmiar posteru: wysokość – 99 cm, szerokość – 119 cm.
Sesja młodzieżowa obejmuje krótkie wystąpienia oralne młodych fizyków.

Publikacje pokonferencyjne

Materiały konferencyjne będą opublikowane w Acta Physica Polonica A. Publikacje należy nadsyłać do 15 listopada na adres ksn14@ifmpan.poznan.pl z adnotacją w temacie wiadomości XIV KSN - publikacja. Format dostępny jest pod http://www.ifpan.edu.pl/APP/guide.pdf .
Prace można przygotować w Latex (format revtex4; http://authors.aps.org/revtex4). Liczba stron odpowiadających wydrukowanym stronom w formacie dwukolumnowym (revtex4) wynosi dla:
  1. referatów plenarnych: bez ograniczeń,
  2. referatów ustnych: 6 stron,
  3. pozostałych: 3 strony.
Dla autorów piszących w Wordzie style i przelicznik liczby stron można znaleźć pod adresem: http://apl.aip.org/authors/information_for_contributors .