Uczestnicy


 1. Dr Oleksandr Abal'oshev, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl/ON-2/on24/on24.htm
 2. Dr Iryna Abal'osheva, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 3. Dr Pavlo Aleshkevych, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 4. Dr Bartłomiej Andrzejewski, Polska Akademia Nauk, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 5. Prof. dr hab. Józef Barnaś, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań, Polska; http://www.amu.edu.pl
 6. Dr Artur Błachowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska; http://www.elektron.up.krakow.pl/ab
 7. Dr Maciej Bąk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/~ztcs/
 8. Mgr Valeriy Bezusyy, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 9. Prof. dr hab. Bogdan Bulka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 10. Dr hab. Victor Chabanenko, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 11. Mgr Anna Ciechan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, Polska; http://kft.umcs.lublin.pl
 12. Prof. dr hab. Marta Cieplak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 13. Dr hab. Marian Ciszek, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl/
 14. Dr Wojciech Czart, UAM, Poznań, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/~ifzsecs
 15. Dr hab., prof UMCS, Tadeusz Domański, Instytut Fizyki UMCS, Lublin, Polska; http:///fizyka.umcs.lublin.pl/
 16. Dr hab. Janusz Dubowik, Insytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznan, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 17. Dr Michał Falkowski, IFM PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 18. Mgr Daniel Gajda, Międzynarodowe Laboratorium Niskich Temperatur i Silnych Pól Magnetycznych PAN , Wrocław, Poland; http://alpha.mlspmint.pan.wroc.pl/
 19. Mgr Dariusz Jakub Gawryluk, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl/
 20. Dr hab. Maria Gazda, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska; http:/www.mif.pg.gda.pl/
 21. Dr Grzegorz Górski, Uniwersytet Rzeszowski, Mielec, Polska; http://www.fonon.univ.rzeszow.pl/
 22. Dr Piotr Gierłowski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 23. Dr Anna Go, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska; http://labfiz.uwb.edu.pl/main/index.php
 24. Mgr Danuta Goc-Jagło, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska; http://www.up.krakow.pl/
 25. Dr Maria Gutowska, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 26. Prof. dr hab. Roman Horyń, Inst. Niskich Temp. i Badań Strukturalnych PAN , Wrocław, Polska; http://int.pan.wroc.pl
 27. Doc. dr hab. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 28. Mgr Grzegorz Ilnicki, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polska; , Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 29. Mgr Przemysław Iwanowski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 30. Dr hab. Ewa Jędryka, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 31. Prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Instytut Fizyki Molekularnej , Poznan, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 32. Mgr inż Jakub Kaczkowski, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/zp2/ferlab.htm
 33. Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN, Wroclaw, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 34. Mgr Konrad Kapcia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Poznań, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/~ifzsecs/
 35. Dr Katarzyna Kaszyńska, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 36. Dr hab. Wojciech Kempiński, Polska Akademia Nauk, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 37. Dr hab. Tomasz Klimczuk, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska; http://mif.pg.gda.pl
 38. Prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk, Akadaemia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska; http://www.ftj.agh.edu.pl/kfcs/department/research_activity/
 39. Dr Barbara Kościelska, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska; http://www.mif.pg.gda.pl
 40. Kamil Kolincio, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska; http://http://www.mif.pg.gda.pl/
 41. Mgr inż Agnieszka Kondrat, IFW Dresden, Dresden, Niemcy; http://www.ifw-dresden.de/
 42. Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 43. Mgr Anna Kortyka, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 44. Doc. dr hab. Andrzej Kowalczyk, IFM PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 45. Prof. dr hab. Leon Kowalewski, UAM, Poznań, Polska; http://www.amu.edu.pl
 46. Mgr Marcin Kowalik, Akademia Górniczo Hutnicza, Krakow, Polska; http://www.zfcs.agh.edu.pl
 47. Dr Mateusz Krzyżosiak, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska; http://www.if.pwr.wroc.pl
 48. Mgr Jaromir Krzyszczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, Polska; http://www.umcs.lublin.pl/index.php
 49. Dr hab. Tomasz Krzysztoń, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wrocław, PL; http://www.int.pan.wroc.pl
 50. Dr Krzysztof Kucab, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska; http://www.if.univ.rzeszow.pl/
 51. Mgr Agnieszka Kujawa, Wydział Fizyki UAM, Poznań, Polska; http:///www.amu.edu.pl/~ztcs
 52. Dr Jan Kurzyk, Politechnika Krakowska, Kraków, Polska; http://www.pk.edu.pl
 53. Dr hab. Romuald Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 54. Prof. dr hab. Stanisław Lewandowski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 55. Dr Szymon Łoś, Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 56. Szymon Maćkowiak, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 57. Dr hab. prof. UŚ Maciej Maśka, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska; http://cmtg.phys.us.edu.pl/
 58. Dr Artur Malinowski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl/
 59. Dr hab. Jan Martinek, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 60. Dr Marcin Matusiak, INTiBS PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl/
 61. Prof. dr hab. Roman Micnas, Zaklad Teorii Ciala Stalego, UAM, Poznan, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/~ztcs/
 62. Dr Bolesław Mielniczuk, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 63. Prof. dr hab. Marcin Mierzejewski, Instytut Fizyki, Katowice, Polska; http://fizyka.us.edu.pl
 64. Mgr Dawid Nalecz, Centrum Fizyki Ciała Stałego, Krakow, Polska; http://e-fizyka.eu
 65. Dr hab. prof. UP Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakow, Polska; http://www.up.krakow.pl
 66. Dr Mariusz Nogala, UAM, Poznań, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/~ztcs
 67. Mgr Karen Oganisian, INTiBS, Wroclaw, Poland; http://www.int.pan.wroc.pl
 68. Prof. dr hab. Andrzej Michal Oles, Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Polska; http://www.if.uj.edu.pl
 69. Dr Grzegorz Pawłowski, Wydział Fizyki UAM, Poznań, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/~ifzsecs/
 70. Dr Jarosław Piętosa, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk , Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 71. Dr Przemysław Piekarz, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Polska; http://www.ifj.edu.pl
 72. Dr Tomasz Polak, Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, Poznań, Poland; http://www.staff.amu.edu.pl/~ztcs
 73. Prof. dr hab. Piotr Przysłupski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Pl; http://ifpan.edu.pl
 74. Mgr Andrzej Ptok, Instytut Fizyki, Katowice, Polska; http://cmtg.phys.us.edu.pl/
 75. Dr hab. Roman Puźniak, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 76. Dr hab. Ryszard Radwanski, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakow, Polska; http://www.e-physica.pl
 77. Prof. dr hab. Stanisław Robaszkiewicz , Wydział Fizyki UAM, Poznań, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/~ifzsecs
 78. Dr hab. Krzysztof Rogacki, INTiBS PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl/
 79. Prof. dr hab. Krzysztof Rosciszewski, Instytut Fizyki UJ, Krakow, Polska; http://www.if.uj.edu.pl
 80. Prof. dr hab. Krzysztof Ruebenbauer, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska; http://www.elektron.up.krakow.pl
 81. Dr Adam Rycerz, Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Polska; http://th.if.uj.edu.pl/~adamr/index.html
 82. Prof. dr hab. Wojciech Sadowski, Politechnika Gdańska, Gdansk, Pl; http://www.mif.pg.gda.pl/
 83. Dr Małgorzata Samsel-Czekała, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 84. Dr Mariusz Sidowski, UAM, Poznań, Polska; http://www.staff.amu.edu.pl/ifzsecs
 85. Dr Dorota Sitko, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie , Kraków, Polska; http://www.ap.krakow.pl/fiz/
 86. Prof. dr hab. Jacek Sosnowski, Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska; http://www.iel.waw.pl
 87. Prof. dr hab. Józef Spałek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, PL; http://th-www.if.uj.edu.pl/ztms/jspalek_pl.htm
 88. Dr Bartosz Strzelczyk, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Poznań, Polska; http://ifmpan.poznan.pl
 89. Dr Czesław Sułkowski, INTiBS PAN Wrocław, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 90. Mgr Wawrzyniec Suleja, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl/
 91. Mgr Yevgen Syryanyy, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl/ON-2/on24/on24.htm
 92. Dr hab. Andrzej Szajek, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 93. Prof. dr hab. Józef Sznajd, INTiBS PAN, Wrocław, PL; http://int.pan.wroc.pl
 94. Mgr Maciej Szorcz, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 95. Prof. dr hab. Henryk Szymczak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 96. Prof. dr hab. Andrzej Szytuła, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska; http://www.if.uj.edu.pl/ZFCS/index.html
 97. Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska; http://www.us.edu.pl
 98. Mgr Zbigniew Śniadecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 99. Doc. dr hab. Tomasz Toliński, IFM PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 100. Doc. dr hab. Vinh Hung Tran, Inst. Niskich Temp. & Badań Struct., PAN, Wrocław, Polska; http://apollo.int.pan.wroc.pl/zbm/staff/tran/tran.html
 101. Prof. dr hab. Robert Troć, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 102. doc. dr hab. Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl
 103. Dr Sergiy Vasylyev, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 104. Dr Maciej Wawrzyniak, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska; http://www.et.put.poznan.pl/
 105. Prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik, Politechnika Krakowska, Kraków, Polska; http://www.pk.edu.pl
 106. Mgr inż. Mirosław Werwiński, IFM PAN, Poznań, Polska; http://www.ifmpan.poznan.pl/
 107. Dr hab. Andrzej Wiśniewski, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl
 108. Mgr Jarosław Więckowski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl/
 109. Dr Wiesław Marek Woch, AGH, Kraków, Polska; http://www.agh.edu.pl
 110. Dr hab. Ryszard Wojciechowski, prof.UAM, Wydział Fizyki, Poznań, Polska; http://www.amu.edu.pl
 111. Mgr Maciej Wróbel, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska; http://cmtg.phys.us.edu.pl/
 112. Dr hab. Piotr Wróbel, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl/
 113. Mgr Marcin Wróblewski, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska; http://www.phys.put.poznan.pl/
 114. Mgr inż. Jakub Wrzodak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 115. Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska; http://poczta.umcs.lublin.pl/karol.wysokinski
 116. Mgr Ryszard Zalecki, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków, Polska; http://www.agh.edu.pl/
 117. Dr Tomasz Zaleski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl
 118. Dr hab. Andrzej Zaleski, INTiBS PAN, Wrocław, Polska; http://www.int.pan.wroc.pl/strony/zaleski/default.htm
 119. Mgr Iryna Zaytseva, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska; http://www.ifpan.edu.pl