Kontakt


Adres do korespondencji

Komitet Organizacyjny 14 Krajowej Szkoły Nadprzewodnictwa
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
ul. M. Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań
e-mail: ksn14@ifmpan.poznan.pl

Bezpośredni kontakt do wybranych organizatorów

Doc. dr hab. Wojciech Kempiński: wojkem@ifmpan.poznan.pl
Prof. dr hab. Roman Micnas: rom@amu.edu.pl