Projekt „Sonata 6”

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej

Różnica pomiędzy polimerowymi elektrolitami żelowymi a organicznymi żelami jonowymi

Projekt badawczy: SONATA 6
Nr. UMO-2013/11/D/ST3/02694

Kierownik projektu:

Członkowie zespołu badawczego zaangażowani na różnych etapach realizacji projektu:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/ST3/02694