Projekt „Sonata 6”

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej

Prezentacje konferencyjne

Uzyskane wyniki były również upowszechniane na międzynarodowych konferencjach naukowych w formie wykładów oraz prezentacji plakatowej:

Lista konferencji

 1. Michał Bielejewski, Anna Puszkarska and Jadwiga Tritt-Goc
  „Low Molecular Weight Organic Gelators as a Hardener for Gel Electrolytes” poster (pdf in English)
  EUROMAR 2015, 5th to 11th July, Prague, Czech Republic
 2. Michał Bielejewski and Jadwiga Tritt-Goc
  „Przewodnictwo elektryczne oraz własności termiczne supramolekularnych organicznych żeli jonowych”­ – lecture in Polish (abstract, lecture)
  Krzyształy Molekularne 2016, 12th to 16th September, Kazimierz Dolny, Poland
 3. Michał Bielejewski and Jadwiga Tritt-Goc
  „Przewodnictwo elektryczne oraz własności termiczne wodnych i bezwodnych supramolekularnych żeli jonowych”­ – lecture in Polish (abstract, lecture)
  X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja „rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych” 2017, 4th to 8th June, Chlewiska, Poland
 4. Michał Bielejewski, Adam Rachocki and Jadwiga Tritt-Goc
  „Cation-Gelator interaction at the liquid-solid Interface in aqueous and non-aqueous low molecular weight ionogels” – lecture in English (abstract, lecture)
  10th Conference on Fast Field Cycling NMR Relaxometry 2017, 5th to 7th June, Mikołajki, Poland
 5. Michał Bielejewski and Adam Rachocki
  „Cation-Gelator interaction at the liquid-solid Interface in low molecular weight ionogel” – lecture in English (abstract, lecture)
  1st Workshop on Nuclear Magnetic Resonance Relaxometry 2017, 13th to 15th February, Olsztyn, Poland

Wygłoszono również wykład popularyzatorsko-naukowy dla uzdolnionej młodzieży podczas XXXI Warsztatów Naukowych Lato z Helem 2015.

 1. Michał Bielejewski
  „Jonowe żele fizyczne jako samoregenerujące się elektrolity stałe” ­– lecture in Polish (lecture)
  XXXI Warsztaty Naukowe Lato z Helem „Technologie przyszłości” 2015, 25th of June to 7th of July, Odolanów, Poland

Wygłoszono również wykład na zaproszenie Wydziału Chemii, Królewskiego Instytutu Technicznego KTH, w Sztokholmie.

 1. Michał Bielejewski
  „Molecular self-assembly and chargé transfer phenomena in ionic liquid organic gels: Investigation of molecular and electrophoretic dynamics” – lecture in English (lecture)
  Departmen of Chemistry, Royal Institute of Technology KTH, Stockholm, Sweden, 5th of September 2017

W trakcie projektu odbyto pobyt badawczy w Królewskim Instytucie Technicznym KTH, gdzie przeprowadzono pomiary metodą elektroforezy NMR dostarczającej bezpośrednich danych dotyczących ruchliwości elektroforetycznej oraz efektywnego ładunku elektrycznego badanych jonów.

W ramach prowadzonego projektu badawczego opracowano nową metodę pomiarową przewodnictwa jonowego oraz przejść fazowych w układach organicznych żeli jonowych, nazwaną Thermal Scanning Conductometry (TSC). Założenia metody zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie z dziedziny elektrochemii.

 1. Michał Bielejewski
  „Novel approach in determination of ionic conductivity and phase transition temperatures in gel electrolytes based on Low Molecular Weight Gelators”
  Electrochim. Acta, 2015, 174, 1141-1148;
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2015.06.110
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/ST3/02694