Projekt „Sonata 6”

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej

Aparatura pomiarowa

Z aparatury zakupionej w ramach prowadzonego projektu zbudowano dwa nowe stanowiska pomiarowe w skali instytutu, w którym realizowano projekt, wzbogacające jego możliwości eksperymentalne.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/ST3/02694