Konkursy, oferty pracy

Candidates ranking list in the competition for the Ph.D. position in OPUS 20 Research Project

Ranking kandydatów w konkursie na stanowisko doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 20

Lista rankingowa konkursu nr 25/2021/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym OPUS 20 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Procedura nr 25/2021/IFM/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 23 września 2021 r. o godz. 15:00 (CEST)

Strona internetowa Zakładu Cienkich Warstw

Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8) Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłoszonego 13 maja 2021 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko naukowe typu post-doc w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3) w programie badawczym OPUS 17 w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłoszonego 8 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8).

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 31 maja 2021 r. o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko naukowe typu post-dok w projekcie badawczym NCN OPUS 17 w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3).

Termin składania dokumentów upływa 14 maja 2021 o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Cienkich Warstw

Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Stopów Magnetycznych (Z11) w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłoszonego 9 października 2020 r.

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stopów Magnetycznych (Z11).

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 22 października 2020 r. o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Stopów Magnetycznych.

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: księgowej/księgowego.

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do dnia 21 października 2020 roku.

Lista rankingowa konkursu nr 20/2020/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Lista rankingowa konkursu nr 19/2020/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Ranking kandydatów w Konkursie na doktoranckie stypendium naukowe NCN w ramach projektu badawczego Preludium Bis 1 pt. Projektowanie przyszłych magnesów trwałych

(Procedura nr 19/2020/IFM/PSD)

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8).

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 4 września 2020 r. o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Podkategorie