Biuletyn Informacji Publicznej

2020/39/B/ST5/01915 OPUS 20

dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

30.09.2021-29.09.2025

2021/05/X/ST5/00042

dr Karol Synoradzki.

31.08.2021-30.08.2020

496932/PnH 2/2021 Premia na Horyzoncie 2

dr inż. Dorota Dardas

od 29.10.2021 r.

 

2017/25/B/ST8/00973

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

07.02.2018-06.02.2022

Candidates ranking list in the competition for the Ph.D. position in OPUS 20 Research Project

Ranking kandydatów w konkursie na stanowisko doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 20

Lista rankingowa konkursu nr 25/2021/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

HORYZONT 2020

Grant agreement no. 101036074 — SOSNIGHT — H2020-MSCA-NIGHT-2020bis

Dr inż. Dorota Dardas

01.06.2021-31.03.2022

 Obrona: 2021-11-08

Tytuł rozprawy doktorskiej: Synteza, wodorowanie i właściwości cienkich warstw metalicznych na bazie magnezu.

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. dr hab. Czesław Kapusta, prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek

 Data obrony: 2021-11-04

Tytuł rozprawy doktorskiej: Oddziaływania pomiędzy warstwami ferromagnetyczną i ferrimagnetyczną oraz w obrębie ferrimagnetycznej warstwy poddanej strukturyzacji magnetycznej.

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Krawczyk, prof. dr hab. Andrzej Szewczyk, dr hab. inż. Michał Ślęzak

 

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym OPUS 20 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Procedura nr 25/2021/IFM/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 23 września 2021 r. o godz. 15:00 (CEST)

Strona internetowa Zakładu Cienkich Warstw

Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8) Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłoszonego 13 maja 2021 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko naukowe typu post-doc w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3) w programie badawczym OPUS 17 w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłoszonego 8 kwietnia 2021 r.

Instytut Fizyki Molekularnej PAN zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.

Termin składania ofert: 31 maja 2021 roku, godz. 09:00.

 

Zaproszenie zostało unieważnione.

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8).

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 31 maja 2021 r. o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Podkategorie

Uchwała RN IFM PAN nr 153/2021 z dn. 23.09.2021 określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (korekta)


COM_CONTENT_READ_MOREDoktoraty

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 73/2019 z dnia 29 października 2019 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREPrzewody habilitacyjne

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dane kontaktowe w sprawach zamówień:

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Mariana Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

tel.: 61 86 95 291
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne