Doktoraty

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 72/2019 z dnia 29 października 2019 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


Data obrony: 2019-11-26

Temat: Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Łuczka, prof. dr hab. Ireneusz Weymann

Data obrony: 2019-10-17

Temat: Fale spinowe w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski prof. UwB, prof. dr hab. Andrzej Wawro

Data obrony: 2019-06-14

Temat: Wpływ sieci polimerowej  na właściwości fizyczne i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wąsicki, prof. dr hab. Tomasz Martyński

Data obrony: 2019-03-01

Temat: Wpływ ograniczeń geometrycznych i polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak, prof. dr hab. Jerzy Górecki

 

Data obrony: 2015-12-02

Temat: Lokalizacja ładunku w przewodnikach organicznych z wiązaniami wodorowymi i halogenowymi – badania metodami spektroskopii optycznej

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz , prof. dr hab. Jacek Ulański

 

Data obrony: 2015-10-12

Temat: Metody kontroli temperatury oraz wyznaczenie własności termodynamicznych układu miękkich sfer w symulacjach dynamiki molekularnej

Recenzenci: dr hab. Michał Banaszak, prof. UAM, prof. dr hab. Jerzy Górecki

 

Data obrony: 2015-09-22

Temat: Splątanie i kwantowe operacje logiczne indukowane polem elektrycznym w układzie trzech kropek kwantowych

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Martinek, dr hab. Adam Rycerz

 

Data obrony: 2015-09-03

Temat: Dynamika namagnesowania warstwowych struktur magnetycznych i nanostruktur

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB, dr hab. Andrzej Wawro, prof. IF PAN

 

Data obrony: 2015-01-16

Temat: Quantum entanglement, Kondo effect, and electronic transport in quantum dots system

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Byczuk, prof. dr hab. Tadeusz Domański

 

Data obrony: 2015-01-15

Temat: Własności magnetyczne, elektryczne i termodynamiczne związków Ce(Cu1-xNix)4MnyAl1-y

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szytuła , prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

 

Data obrony: 2013-10-23

Temat: Efekty rozmiarowe w przewodzących materiałach węglowych

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

 

Data obrony: 2013-09-19

Temat: Spinowo spolaryzowany i nadprzewodzący transport elektronowy w kropkach kwantowych

Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Krompiewski, prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

 

Data obrony: 2015-12-15

Temat: Synteza i własności mikro- i nano- struktur magnetoelektrycznego multiferroika BiFeO3

Recenzenci: dr hab. Andrzej Molak , prof. dr hab. Ryszard Poprawski

 

Data obrony: 2016-01-13

Temat: Rozdzielanie i detekcja kwantowego splątania par Coopera

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Domański, prof. dr hab. Jakub Tworzydło

 

Data obrony: 2016-01-20

Temat: Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB , dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. PAN