Uchwały Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN określające tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.