Doktoraty

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 92/2024 z dn. 6.02.2024 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.


Data obrony: 2015-12-02 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Lokalizacja ładunku w przewodnikach organicznych z wiązaniami wodorowymi i halogenowymi – badania metodami spektroskopii optycznej

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz , prof. dr hab. Jacek Ulański

 

Data obrony: 2015-10-12 / Data nadania stopnia: 2015-11-17

Temat: Metody kontroli temperatury oraz wyznaczenie własności termodynamicznych układu miękkich sfer w symulacjach dynamiki molekularnej

Recenzenci: dr hab. Michał Banaszak, prof. UAM, prof. dr hab. Jerzy Górecki

 

Data obrony: 2015-09-22 / Data nadania stopnia: 2015-11-17

Temat: Splątanie i kwantowe operacje logiczne indukowane polem elektrycznym w układzie trzech kropek kwantowych

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Martinek, dr hab. Adam Rycerz

 

Data obrony: 2015-09-03 / Data nadania stopnia: 2015-11-17

Temat: Dynamika namagnesowania warstwowych struktur magnetycznych i nanostruktur

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB, dr hab. Andrzej Wawro, prof. IF PAN

 

Data obrony: 2015-01-16 / Data nadania stopnia: 2015-02-10

Temat: Quantum entanglement, Kondo effect, and electronic transport in quantum dots system

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Byczuk, prof. dr hab. Tadeusz Domański

 

Data obrony: 2015-01-15 / Data nadania stopnia: 2015-02-10

Temat: Własności magnetyczne, elektryczne i termodynamiczne związków Ce(Cu1-xNix)4MnyAl1-y

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szytuła , prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

 

Data obrony: 2013-10-23 / Data nadania stopnia: 2013-10-29

Temat: Efekty rozmiarowe w przewodzących materiałach węglowych

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

 

Data obrony: 2013-09-19 / Data nadania stopnia: 2013-09-24

Temat: Spinowo spolaryzowany i nadprzewodzący transport elektronowy w kropkach kwantowych

Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Krompiewski, prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

 

Data obrony: 2013-09-17 / Data nadania stopnia: 2013-09-24

Temat: Właściwości kolumnowych struktur magnetycznych kobaltu

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Baszyński, prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

 

Data obrony: 2013-06-24 / Data nadania stopnia: 2013-06-25

Temat: Cienkie warstwy stopu Heuslera Ni-Mn-Sn

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Jezierski, prof. dr hab. Tomasz Story

 

Data obrony: 2013-06-10 / Data nadania stopnia: 2013-06-25

Temat: Spektroskopowe badania lokalizacji ładunku w jednowymiarowych przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne TTF

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Sworakowski, prof. dr hab. Jacek Ulański

 

Data obrony: 2012-03-21 / Data nadania stopnia: 2012-03-27

Temat: Przewodnictwo elektryczne wybranych elektrolitów stałych z molekułami heterocyklicznymi

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, prof. dr hab. Jan Jadżyn

 

Data obrony: 2011-11-17 / Data nadania stopnia: 2011-11-22

Temat: Obliczenia z pierwszych zasad własności elektronowych i magnetycznych wybranych związków międzymetalicznych zawierających cer, samar i uran

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk, dr hab. Tomasz Kostyrko

 

Data obrony: 2011-06-15 / Data nadania stopnia: 2011-06-21

Temat: Wpływ defektów na właściwości elektronowe i magnetyczne wybranych półprzewodników o strukturze wurcytu - obliczenia z pierwszych zasad

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Kiejna, prof. dr hab. Stefan Krompiewski

 

Data obrony: 2010-12-17 / Data nadania stopnia: 2011-02-01

Temat: Wpływ bombardowania jonowego na właściwości magnetyczne układów warstwowych Ni80Fe20/Au/Co/Au

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Baszyński, prof. dr hab. Marek Przybylski