Doktoraty

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 92/2024 z dn. 6.02.2024 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.


Data obrony: 2019-11-26 / Data nadania stopnia: 2020-01-28

Temat: Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Łuczka, prof. dr hab. Ireneusz Weymann

Data obrony: 2019-10-17 / Data nadania stopnia: 2019-10-29

Temat: Fale spinowe w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski prof. UwB, prof. dr hab. Andrzej Wawro

Data obrony: 2019-06-14 / Data nadania stopnia: 2019-06-17

Temat: Wpływ sieci polimerowej  na właściwości fizyczne i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wąsicki, prof. dr hab. Tomasz Martyński

Data obrony: 2019-03-01 / Data nadania stopnia: 2019-03-05

Temat: Wpływ ograniczeń geometrycznych i polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak, prof. dr hab. Jerzy Górecki

 

Data obrony: 2019-02-07 / Data nadania stopnia: 2019-03-05

Temat: Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera metodą nierówności Bella i świadka splątania

Recenzenci: dr hab. Łukasz Cywiński, prof. dr hab. Tadeusz Domański

 

Data obrony: 2018-10-12 / Data nadania stopnia: 2018-11-27

Temat: Efekt magnetokaloryczny w nieuporządkowanych strukturalnie stopach i związkach międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich z metalami przejściowymi

Recenzenci: dr hab. Adam Pikul, prof. dr hab. Andrzej Szewczyk

 

Data obrony: 2018-04-19 / Data nadania stopnia: 2018-06-26

Temat: Wpływ ciśnienia na mechanizm transportu elektrycznego w selenianach amonowych o różnych stechiometriach

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, prof. dr hab. Jan Wąsicki

 

Data obrony: 2018-03-29 / Data nadania stopnia: 2018-04-10

Temat: Badanie własności sprężystych strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych

Recenzenci: dr hab. Mirosław Dudek prof. UZ, prof. dr hab. Antoni Mituś

 

Data obrony: 2018-01-04 / Data nadania stopnia: 2018-02-06

Temat: Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenu

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Klusek, prof. dr hab. Zbigniew Sojka

 

Data obrony: 2017-02-27 / Data nadania stopnia: 2017-03-28

Temat: Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymi

Recenzenci: dr hab. Barbara Blicharska, prof. dr hab. Jan Wąsicki

 

Data obrony: 2016-12-19 / Data nadania stopnia: 2016-12-20

Temat: Kontrolowana lokalizacja spinu i ładunku jako czynnik sterujący transportem elektrycznym w aktywowanych włóknach węglowych

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Błażewicz, prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch

 

Data obrony: 2016-11-18 / Data nadania stopnia: 2016-12-20

Temat: Physical properties of thin film nanomaterials reversibly absorbing hydrogen

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. dr hab. Tomasz Story

 

Data obrony: 2016-01-20 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB , dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. PAN

 

Data obrony: 2016-01-13 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Rozdzielanie i detekcja kwantowego splątania par Coopera

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Domański, prof. dr hab. Jakub Tworzydło

 

Data obrony: 2015-12-15 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Synteza i własności mikro- i nano- struktur magnetoelektrycznego multiferroika BiFeO3

Recenzenci: dr hab. Andrzej Molak , prof. dr hab. Ryszard Poprawski