Doktoraty

Uchwała RN IFM PAN nr 163/2021 z dn.30.11.2021 określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (korekta)


Data obrony: 2018-03-29 / Data nadania stopnia: 2018-04-10

Temat: Badanie własności sprężystych strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych

Recenzenci: dr hab. Mirosław Dudek prof. UZ, prof. dr hab. Antoni Mituś

 

Data obrony: 2018-01-04 / Data nadania stopnia: 2018-02-06

Temat: Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenu

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Klusek, prof. dr hab. Zbigniew Sojka

 

Data obrony: 2017-02-27 / Data nadania stopnia: 2017-03-28

Temat: Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymi

Recenzenci: dr hab. Barbara Blicharska, prof. dr hab. Jan Wąsicki

 

Data obrony: 2016-12-19 / Data nadania stopnia: 2016-12-20

Temat: Kontrolowana lokalizacja spinu i ładunku jako czynnik sterujący transportem elektrycznym w aktywowanych włóknach węglowych

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Błażewicz, prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch

 

Data obrony: 2016-11-18 / Data nadania stopnia: 2016-12-20

Temat: Physical properties of thin film nanomaterials reversibly absorbing hydrogen

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. dr hab. Tomasz Story

 

Data obrony: 2016-01-20 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB , dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. PAN

 

Data obrony: 2016-01-13 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Rozdzielanie i detekcja kwantowego splątania par Coopera

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Domański, prof. dr hab. Jakub Tworzydło

 

Data obrony: 2015-12-15 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Synteza i własności mikro- i nano- struktur magnetoelektrycznego multiferroika BiFeO3

Recenzenci: dr hab. Andrzej Molak , prof. dr hab. Ryszard Poprawski

 

Data obrony: 2015-12-02 / Data nadania stopnia: 2016-02-16

Temat: Lokalizacja ładunku w przewodnikach organicznych z wiązaniami wodorowymi i halogenowymi – badania metodami spektroskopii optycznej

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz , prof. dr hab. Jacek Ulański

 

Data obrony: 2015-10-12 / Data nadania stopnia: 2015-11-17

Temat: Metody kontroli temperatury oraz wyznaczenie własności termodynamicznych układu miękkich sfer w symulacjach dynamiki molekularnej

Recenzenci: dr hab. Michał Banaszak, prof. UAM, prof. dr hab. Jerzy Górecki

 

Data obrony: 2015-09-22 / Data nadania stopnia: 2015-11-17

Temat: Splątanie i kwantowe operacje logiczne indukowane polem elektrycznym w układzie trzech kropek kwantowych

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Martinek, dr hab. Adam Rycerz

 

Data obrony: 2015-09-03 / Data nadania stopnia: 2015-11-17

Temat: Dynamika namagnesowania warstwowych struktur magnetycznych i nanostruktur

Recenzenci: dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB, dr hab. Andrzej Wawro, prof. IF PAN

 

Data obrony: 2015-01-16 / Data nadania stopnia: 2015-02-10

Temat: Quantum entanglement, Kondo effect, and electronic transport in quantum dots system

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Byczuk, prof. dr hab. Tadeusz Domański

 

Data obrony: 2015-01-15 / Data nadania stopnia: 2015-02-10

Temat: Własności magnetyczne, elektryczne i termodynamiczne związków Ce(Cu1-xNix)4MnyAl1-y

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szytuła , prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

 

Data obrony: 2013-10-23 / Data nadania stopnia: 2013-10-29

Temat: Efekty rozmiarowe w przewodzących materiałach węglowych

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła