Data obrony: 2007-04-17 / Data nadania stopnia: 2007-05-15

Temat: Niskotemperaturowe dielektryczne własności kwantowego paraelektryka KTaO3 domieszkowanego jonami żelaza i litu

Recenzenci: dr hab. Maria Połomska, prof. dr hab. Krystian Roleder

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 22 styczeń 2020 11:28 Dawid Konieczny
Artykuł został zmieniony. środa, 22 styczeń 2020 11:32 Elżbieta Seredyńska