Honorowy Komitet Naukowy

Grzegorz Bąk – Politechnika Łódzka
Jan Godlewski – Politechnika Gdańska
Jeremiasz K. Jeszka – Politechnika Łódzka
Bolesław Kozankiewicz – Instytut Fizyki PAN
Bogdan Kuchta – Politechnika Wrocławska
Tadeusz Luty – Politechnika Wrocławska
Mieczysław Łapkowski – Politechnika Śląska
Andrzej Miniewicz – Politechnika Wrocławska
Wojciech Nawrocik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Piotr Petelenz – Uniwersytet Jagielloński
Adam Proń – Politechnika Warszawska
Marek Samoć – Politechnika Wrocławska
Lucjan Sobczyk – Uniwersytet Wrocławski
Juliusz Sworakowski – Politechnika Wrocławska
Roman Świetlik – Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Jacek Ulański – Politechnika Łódzka
Jacek Waluk – Instytut Chemii Fizycznej PAN
Tadeusz Wasiutyński – Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Danuta Wróbel – Politechnika Poznańska
Małgorzata Zagórska – Politechnika Warszawska
Piotr Zieliński – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Scroll to Top