Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN
Przewodniczący
dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN
Sekretarz
dr inż. Sylwia Zięba
Skarbnik
dr hab. inż. Kornelia Lewandowska
prof. dr hab. Roman Świetlik
dr hab. Iwona Olejniczak

dr inż. Bolesław Barszcz

dr Arkadiusz Frąckowiak
dr inż. Adam Mizera
Scroll to Top