Projekt „Harmonia”

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne

Cele

Cele projektu są następujące:

  1. Badanie wpływu zewnętrznych elektrod na krawędziowe momenty magnetyczne.
  2. Badania porównawcze ładunkowego i spinowego transportu przez grafen i wybrane grafenopodobne nanostruktury.
  3. Badanie efektów magneto-termoelektrycznych w grafenie i podobnych 2-wymiarowych nanostrukturach.
  4. Badanie efektów związanych z korelacjami elektronowymi i defektami strukturalnymi w kontekście niskowymiarowych nanostruktur.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/M/ST3/00488