Projekt „Harmonia”

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne

Prezentacje konferencyjne

  1. 20th International Conference on Magnetism, Barcelona, July 5-10, 2015 (1 plakat),
  2. SpinTech 8th International School & Conference on Spintronics and Quantum Information Technology, Basel, Aug. 10–13, 2015 (2 plakaty),
  3. CSMAG’16 Conference, Košice (Słowacja), 13-17.06, 2016 (2 komunikaty ustne),
  4. International Conference on the Physics of Semiconductors, Pekin (Chiny), 31.07-5.08, 2016 (2 plakaty),
  5. NanoWorld Conference, Boston (USA), 3-5. 04, 2017 (2 komunikaty ustne).
  6. Physics of Magnetism, Poznań, 26-30. 06, 2017 (2 komunikaty ustne)
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/M/ST3/00488