Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8)
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2019 - 2021

Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych (Z13)
prof. dr hab. Jan Martinek
2020-2022

Zakład Fizyki Niskich Temperatur (Z14)
prof. dr hab. Wojciech Kempiński

2021– 2023

Zakład Radiospektroskopii Ciała Stałego (Z1)
dr hab. Waldemar Bednarski
2021– 2023

Zakład Dielektryków (Z5)
dr hab. Wojciech Medycki, IFM PAN
2020-2022

Zakład Ferroelektryków (Z4)
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
2020 – 2022