Zakończone zadania badawcze

Zakład Cienkich Warstw (Z3)
dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
2016 – 2018, 2019-2021

Zakład Kryształów Molekularnych (Z12)
dr hab. Roman Świetlik
2018 - 2020

Zakład Teorii Nanostruktur (Z9)
dr hab. Stanisław Lipiński
2018 – 2020

Zakład Radiospektroskopii Ciała Stałego (Z1)
dr hab. Waldemar Bednarski
2018 – 2020

Zakład Fizyki Niskich Temperatur (Z14)
dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
2018 – 2020