• Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływania Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spintronicznych i magnonicznych

  OPUS 17 nr 2019/33/B/ST5/02013, finansowane przez NCN (PB 3.30)
  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuświk
  Czas trwania: 25.02.2020 r. - 24.02.2023 r.

 • Wykorzystanie domen typu skyrmion do sterowania ruchem superparamagnetycznych cząstek tworzących wodną zawiesinę

  NAWA na wymianę bilateralną naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec nr PPN/BDE/2019/1/00014/U/00001
  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuświk
  Czas trwania: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

 • Sztuczne i stopowe warstwy ferrimagnetyczne do zastosowań spintronicznych

  PRELUDIUM 16 nr 2018/31/N/ST5/01810, finansowane przez NCN (PB 3.28)
  Kierownik: mgr inż. Łukasz Frąckowiak
  Czas trwania: 01.08.2019 r. - 31.07.2022 r.

 • Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

  PRELUDIUM 16 nr 2018/31/N/ST5/03433, finansowane przez NCN (PB 3.27)
  Kierownik: mgr Adam Krysztofik
  Czas trwania: 01.08.2019 r. - Termin zakończenia:  31.07.2022 r.

 • Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych

  SONATINA 2 nr 2018/28/C/ST3/00052, finansowane przez NCN (PB 3.26)
  Kierownik: dr Piotr Graczyk
  Czas trwania: 05.11.2018 r. - 04.11.2021 r.
 • Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe

  DIAMENTOWY GRANT nr DI2016 011946, finansowane przez MNiSW (PB 3.25)
  Kierownik: Mateusz Wachowiak
  Czas trwania: 07.09.2017 r. - 06.09.2021 r.
 • Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk)

  SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557, finansowane przez NCN (PB 3.23)
  Kierownik: dr inż. Piotr Kuświk
  Czas trwania: 27.04.2016 r. - 26.04.2020 r.

Zakończone granty

 • Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór

  DIAMENTOWY GRANT nr DI2014 010344, finansowane przez MNiSW (PB 3.22)
  Kierownik: mgr inż. Sebastian Pacanowski
  Czas trwania:   01.09.2015 r. - 31.08.2019 r.
 • MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics

  projekt nr 64434 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), finansowy ze środków UE HORIZON 2020 H2020-MSCA-RISE-2014
  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Dubowik
  Czas trwania: 01.02.2015 r. - 01.02.2019 r.

 • Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych.

  2013/08/M/ST3/00960 HARMONIA-4
  DEC-2013/08/M/ST3/00960
  Kierownik: dr hab. Maciej Urbaniak
  Czas trwania: 28.08.2013-27.08.2016

Publications: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

2022

 1. A. Krysztofik, N. Kuznetsov, H. Qin, L. Flajsman, E. Coy, S. van Dijken
  Materials (2022)
  DOI: 10.3390/ma15082814
 2. A. Trzaskowska, P. Graczyk, N.K.P. Babu, M. Zdunek, H. Głowiński, J.W. Kłos, S. Mielcarek
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169049
 3. A. V. Chumak, P. Kabos, M. Wu, C. Abert, C. Adelmann, A. Adeyeye, J. Åkerman, F. G. Aliev, A. Anane, A. Awad, C. H. Back...
  IEEE Transactions on Magnetics (2022)
  DOI: 10.1109/TMAG.2022.3149664
 4. A.Trzaskowska, P.Graczyk, N.K.P.Babu, M.Zdunek, H.Głowiński, J.W.Kłos, S.Mielcarek
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 549(41):169049 (2022)
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169049
 5. C. Swindells , H. Głowiński, Y. Choi , D. Haskel, P. P. Michałowski , T. Hase , F. Stobiecki , P. Kuświk, and D. Atkinson
  PHYSICAL REVIEW B (2022)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.105.094433
 6. J. Jakubowicz, G. Adamek, L. SMARDZ
  METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A 53A (2022) 86-94 (2022)
  DOI: 10.1007/s11661-021-06492-2
 7. K. Synoradzki, P. Skokowski, Ł. Frąckowiak, M. Koterlyn, J. Sebesta, D. Legut, T. Toliński
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168833
 8. K. Synoradzki, P. Skokowski, Ł. Frąckowiak, M. Koterlyn, T. Toliński
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168886
 9. Łukasz Frąckowiak, Feliks Stobiecki, Maciej Urbaniak, Michał Matczak, Gabriel David Chaves-O`Flynn, Mikołaj Bilski, Andreas Glenz, Piotr Kuświk
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168682

2021

 1. A. Krysztofik, S. Ozoglu, E. Coy,
  IEEE Magnetics Letters (2021)
  DOI: 10.1109/LMAG.2021.3086454
 2. A. Krysztofik, S. Ozoglu, R. D. McMichael, E. Coy,
  Scientific Reports (2021)
  DOI: 10.1038/s41598-021-93308-3
 3. M Batkova, F Stobiecki, B Szymanski, P Kuswik
  PHYSICA B-CONDENSED MATTER 613 (2021)
  DOI: 10.1016/j.physb.2021.413021 613
 4. Błażej Anastaziak, Hubert Głowiński, Maciej Urbaniak, Łukasz Frąckowiak, Feliks Stobiecki, Piotr Kuświk
  Physica Status Solidi Rapid Research Letter (2021)
  DOI: 10.1002/pssr.202100450
 5. C. Swindells, H. Głowiński, Y. Choi, D. Haskel, P. P. Michałowski, T. Hase, P. Kuświk, and D. Atkinson
  Applied Physics Letters (2021)
  DOI: 10.1063/5.0064336
 6. C. Swindells, H. Głowiński, Y. Choi, D. Haskel, P.P. Michałowski, T. Hase, P. Kuświk, D. Atkinson
  Applied Physics Letters (2021)
  DOI: 10.1063/5.0064336
 7. OM Chumak, A Pacewicz, A Lynnyk, B Salski, T Yamamoto, T Seki, JZ Domagala, H Glowinski, K Takanashi, LT Baczewski, H Szymczak, A Nabialek
  SCIENTIFIC REPORTS 11 (2021)
  DOI: 10.1038/s41598-021-87205-y 11
 8. D. Kiphart, Y. Harkavyi, K. Balin, J. Szade, B. Mróz, P. Kuświk, S. Jurga and M. Wiesner
  Scientific Reports (2021)
  DOI: 10.1038/s41598-021-02475-w
 9. AK Dhiman, M Matczak, R Gieniusz, I Sveklo, Z Kurant, U Guzowska, F Stobiecki, A Maziewski
  JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 519 (2021)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167485 519
 10. E Frydrych-Tomczak, T Ratajczak, L Koscinski, A Ranecka, N Michalak, T Lucinski, H Maciejewski, S Jurga, M Lewandowski, MK Chmielewski
  MATERIALS 14 (2021)
  DOI: 10.3390/ma14112855 14
 11. P Graczyk, M Krawczyk
  SCIENTIFIC REPORTS 11 (2021)
  DOI: 10.1038/s41598-021-95267-1 11
 12. J.E. Barcelon, M. Smerieri, G. Carraro, P. Wojciechowski, L. Vattuone, M. Rocca, S. Nappini, I. Píš, E. Magnano, F. Bondino, L. Vaghi, A. Papagnii, L. Savio
  Physical Chemistry Chemical Physics (2021)
  DOI: 10.1039/D0CP04051G
 13. K. Grochot, Ł. Karwacki, S. Łazarski, W. Skowroński, J. Kanak, W. Powroźnik, P. Kuświk, M. Kowacz, F. Stobiecki, T. Stobiecki
  Physical Review Appled (2021)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.15.014017
 14. Karol Załęski a , ∗, Marcus Ekholm b , Björn Alling b , Igor A. Abrikosov b , c , Janusz Dubowik d
  Scripta Materialia (2021)
  DOI: 10.1016/j.scriptamat.2020.113646
 15. M. Kowacz, B. Anastaziak, M. Schmidt, F. Stobiecki, P. Kuświk
  Materials (2021)
  DOI: 10.3390/ma14051237
 16. Maximilian Merkel, Rico Huhnstock, Meike Reginka, Michael Vogel, Arno Ehresmann, Hubert Głowinski, and Piotr Kuświk
  Physical Review B (2021)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.104.214406
 17. M Mirzaee-Kakhki, A Ernst, D de Las Heras, M Urbaniak, F Stobiecki, A Tomita, R Huhnstock, I Koch, A Ehresmann, D Holzinger, TM Fischer
  SOFT MATTER 17, 1663 (2021)
  DOI: 10.1039/d0sm01670e 17
 18. Nick Träger , Paweł Gruszecki, Filip Lisiecki, Felix Groß, Johannes Förster, MarkusWeigand, Hubert Głowiński, Piotr Kuświk , Janusz Dubowik , Gisela Schütz, Maciej Krawczyk, and Joachim Gräfe
  Physical Review Letters (2021)
  DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.057201
 19. F Schulz, R Lawitzki, H Glowinski, F Lisiecki, N Trager, P Kuswik, E Goering, G Schutz, J Grafe
  JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 129 (2021)
  DOI: 10.1063/5.0049804 129
 20. N Trager, F Lisiecki, R Lawitzki, M Weigand, H Glowinski, G Schutz, G Schmitz, P Kuswik, M Krawczyk, J Grafe, P Gruszecki
  PHYSICAL REVIEW B 103 (2021)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.103.014430 103
 21. M Urbaniak, M Matczak, GD Chaves-O'Flynn, M Reginka, A Ehresmann, P Kuswik
  JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 519 (2021)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167454 519
 22. Yuri Kudryavtsev, A. K. Melnik, I. Goscianska, Janusz Dubowik, A. F. Kravets
  European Physical Journal B (2021)
  DOI: 10.1140/epjb/s10051-021-00103-0
 23. Ł. Frąckowiak, F. Stobiecki, G. D. Chaves‑O’Flynn, M. Urbaniak, M. Schmidt, M. Matczak, A. Maziewski, M. Reginka, A. Ehresmann, P. Kuświk
  Scientific Reports (2021)
  DOI: 10.1038/s41598-020-80004-x

2020

 1. A.K. Dhiman, M. Matczak, R. Gieniusz, I. Sveklo, Z. Kurant, U. Guzowska, F. Stobiecki, A. Maziewski
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2020)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167485
 2. Adam Bonda, Stanisław Uba, Luba Uba, Janusz Dubowik
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 166686 (2020)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166686
 3. A Bonda, S Uba, L Uba, W Skowronski, T Stobiecki, F Stobiecki
  JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 505, 166702 (2020)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166702 505
 4. GD Chaves-O'Flynn, DL Stein
  PHYSICAL REVIEW B 101, 184421 (2020)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.101.184421 101
 5. J Dubowik, P Graczyk, A Krysztofik, H Glowinski, E Coy, K Zaleski, I Goscianska
  PHYSICAL REVIEW APPLIED 13, 54011 (2020)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054011 13
 6. Gabriel D. Chaves-O'Flynn, Daniel L. Stein
  AIP Advances (2020)
  DOI: 10.1063/9.0000055
 7. B Gurzeda, A Subrati, P Florczak, Z Kabacinska, T Buchwald, L Smardz, B Peplinska, S Jurga, P Krawczyk
  APPLIED SURFACE SCIENCE 507, 145049 (2020)
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.145049 507
 8. J. Dubowik, P. Graczyk, A. Krysztofik, H. Głowiński, E. Coy, K. Załęski, I. Gościańska
  Physical Review Applied , 54011 (2020)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054011
 9. L Karwacki, K Grochot, S Lazarski, W Skowronski, J Kanak, W Powroznik, J Barnas, F Stobiecki, T Stobiecki
  SCIENTIFIC REPORTS 10, 10767 (2020)
  DOI: 10.1038/s41598-020-67450-3 10
 10. D Lukawski, W Grzeskowiak, A Lekawa-Raus, M Widelicka, F Lisiecki, A Dudkowiak
  CELLULOSE 27, 7271 (2020)
  DOI: 10.1007/s10570-020-03270-y 27
 11. M. Mirzaee-Kakhki, A. Ernst, D. de las Heras, M. Urbaniak, F. Stobiecki, A. Tomita, R. Huhnstock, I. Koch, J. Gördes, A. Ehresmann, D. Holzinger, M. Reginka, T. M. Fischer
  Soft Matter 16, 1594 (2020)
  DOI: 10.1039/c9sm02261a 16
 12. M Mirzaee-Kakhki, A Ernst, D de las Heras, M Urbaniak, F Stobiecki, J Gördes, M Reginka, A Ehresmann, T.M T.M. Fischer
  NATURE COMMUNICATIONS , 4670 (2020)
  DOI: 10.1038/s41467-020-18467-9
 13. I Morawski, Y Wang, H Dawczak-Debicki, F Stobiecki, M Lewandowski, M Nowicki
  FLATCHEM 20, 100158 (2020)
  DOI: 10.1016/j.flatc.2020.100158 20
 14. N. Träger, P. Gruszecki, F. Lisiecki, F. Groß, J Förster, M. Weigand, H. Głowiński, P. Kuświk, J. Dubowik, M. Krawczyk and J. Gräfe
  Nanoscale , 17238 (2020)
  DOI: 10.1039/d0nr02132f
 15. N. Träger, P. Gruszecki, F. Lisiecki, J. Förster, M. Weigand, S. Wintz, H. Stoll, H. Głowiński, P. Kuświk, M. Krawczyk, and J. Gräfe
  PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS , 2000373 (2020)
  DOI: 10.1002/pssr.202000373
 16. Nandan K. P. Babu, Aleksandra Trzaskowska, Piotr Graczyk, Grzegorz Centała, Szymon Mieszczak, Hubert Głowiński, Miłosz Zdunek, Sławomir Mielcarek, Jarosław W. Kłos
  Nano Letters (2020)
  DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c03692
 17. Nick Träger, Paweł Gruszecki, Filip Lisiecki, Felix Groß, Johannes Förster, Markus Weigand, Hubert Głowiński, Piotr Kuświk, Janusz Dubowik, Maciej Krawczyk, Joachim Gräfe
  Nanoscale , 17238 (2020)
  DOI: 10.1039/d0nr02132f
 18. Nick Träger, Paweł Gruszecki, Filip Lisiecki, Johannes Förster, Markus Weigand, Sebastian Wintz, Hermann Stoll, Hubert Głowiński, Piotr Kuświk, Maciej Krawczyk, Joachim Gräfe
  Physica Status Solidi-Rapid Research Letters , 2000373 (2020)
  DOI: 10.1002/pssr.202000373
 19. P. Mazalski, B. Anastaziak, P. Kuświk, Z. Kurant, I. Sveklo, A. Maziewski
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 166871 (2020)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166871
 20. P. Skokowski, A. Marczyńska, S. Pacanowski, T. Toliński, M. Wachowiak, B. Szymański, Ł. Majchrzycki, L. Smardz
  JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 499, 166283 (2020)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.166283 499
 21. S.Pacanowski, M.Wachowiak, B.Jabłoński, B.Szymański, L.Smardz
  International Journal of Hydrogen Energy (2020)
  DOI: 10.1016/j.ijhydene.2020.09.175
 22. A Szajek, Z Sniadecki, P Skokowski, G Chelkowska, B Szymanski, T Lucinski, A Kowalczyk
  JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 145, 109576 (2020)
  DOI: 10.1016/j.jpcs.2020.109576 145
 23. K Szulc, P Graczyk, M Mruczkiewicz, G Gubbiotti, M Krawczyk
  PHYSICAL REVIEW APPLIED 14, 34063 (2020)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.14.034063 14
 24. Ł. Frąckowiak , P. Kuświk , G. D. Chaves-O’Flynn, M. Urbaniak, M. Matczak, P. P. Michałowski, A. Maziewski, M. Reginka, A. Ehresmann, F. Stobiecki
  PHYSICAL REVIEW LETTERS , 47203 (2020)
  DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.047203

2019

 1. S. El-Ahmar, W. Koczorowski, A.A. Pozniak, P. Kuswik, M. Przychodnia, J. Dembowiak, W. Strupinski
  SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 296, 249 (2019)
  DOI: 10.1016/j.sna.2019.07.016 296
 2. G. Stando, D. Łukawski, F. Lisiecki, D. Janas
  Applied Surface Science 463, 227 (2019)
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.08.206 463
 3. H. Glowinski, F. Lisiecki, P. Kuswik, J. Dubowik, F. Stobiecki
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 785, 891 (2019)
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.01.261 785
 4. Andrzej Hilczer, Katarzyna Pasinska, Bartlomiej Andrzejewski, Michal Matczak, Adam Pietraszko
  CERAMICS INTERNATIONAL 45, 1189 (2019)
  DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.09.303 45
 5. Y. Kudryavtsev, N. Uvarov, J. Dubowik
  JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 31 (2019)
  DOI: 10.1088/1361-648X/ab0cf3 31
 6. Y. Kudryavtsev, N. Uvarov, A.E. Perekos, J. Dubowik, L.E. Kozlova
  INTERMETALLICS 109, 85 (2019)
  DOI: 10.1016/j.intermet.2019.03.008 109
 7. Kuświk, P., Matczak, M., Kowacz, M., Lisiecki, F., Stobiecki, F.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 472, 29 (2019)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.10.002 472
 8. Stanislaw Lazarski, Witold Skowronski, Jaroslaw Kanak, Lukasz Karwacki, Slawomir Zietek, Krzysztof Grochot, Tomasz Stobiecki, Feliks Stobiecki
  PHYSICAL REVIEW APPLIED 12 (2019)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.014006 12
 9. Filip Lisiecki, Justyna Rychly, Piotr Kuswik, Hubert Glowinski, JaroslawW. Klos, Felix Gross, Iuliia Bykova, Markus Weigand, Mateusz Zelent, EberhardJ. Goering, Gisela Schuetz, Gianluca Gubbiotti, Maciej Krawczyk, Feliks Stobiecki, Dubowik
  PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.054003 11
 10. Filip Lisiecki, Justyna Rychly, Piotr Kuswik, Hubert Glowinski, JaroslawW. Klos, Felix Gross, Nick Traeger, Iuliia Bykova, Markus Weigand, Mateusz Zelent, EberhardJ. Goering, Gislea Schuetz, Maciej Krawczyk, Feliks Stobiecki, Janu Dubowik
  PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.054061 11
 11. Helena Massana-Cid, Adrian Ernst, Daniel de las Heras, Adam Jarosz, Maciej Urbaniak, Feliks Stobiecki, Andreea Tomita, Rico Huhnstock, Iris Koch, Arno Ehresmann, Dennis Holzinger, ThomasM. Fischer
  SOFT MATTER 15, 1539 (2019)
  DOI: 10.1039/c8sm02005a 15
 12. P. Mazalski, P. Kuswik, I. Sveklo, I. Soldatov, J. McCord, R. Schaefer, A. Wawro, A. Maziewski
  JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 477, 317 (2019)
  DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.12.055 477
 13. Zygmunt Milosz, Pawel Wojciechowski, Ignacy Zgrajek, Michalina Wroblewska-Marciniak, Slawomir Mielcarek, Feliks Stobiecki, Mikolaj Lewandowski
  APPLIED SURFACE SCIENCE 480, 1156 (2019)
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.03.008 480
 14. N. K. P. Babu, A. Trzaskowska, S. Mielcarek, H. Głowiński, O. M. Chumak, M. Zdunek, J. W. Kłos, M. Krawczyk
  IEEE Magnetics Letters (2019)
  DOI: 10.1109/LMAG.2019.2950304
 15. P. Graczyk, M. Krawczyk
  Physical Review B (2019)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.100.195415
 16. Blazej Scheibe, Krzysztof Tadyszak, Marcin Jarek, Natalia Michalak, Mateusz Kempinski, Mikolaj Lewandowski, Barbara Peplinska, Katarzyna Chybczynska
  APPLIED SURFACE SCIENCE 479, 216 (2019)
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.02.055 479
 17. Witold Skowronski, Lukasz Karwacki, Slawomir Zietek, Jaroslaw Kanak, Stanislaw Lazarski, Krzysztof Grochot, Tomasz Stobiecki, Piotr Kuswik, Feliks Stobiecki, Jozef Barnas
  PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.024039 11
 18. K. Szulc, F. Lisiecki, A. Makarov, M. Zelent, P. Kuswik, H. Glowinski, J.W. Klos, M. Muenzenberg, R. Gieniusz, J. Dubowik, F. Stobiecki, M. Krawczyk
  PHYSICAL REVIEW B 99 (2019)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.99.064412 99
 19. Miroslaw Werwinski, Andrzej Szajek, Agnieszka Marczynska, Leslaw Smardz, Marek Nowak, Mieczyslaw Jurczyk
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 773, 131 (2019)
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.09.146 773

2018

 1. Marianna Batkova, Ivan Batko, Feliks Stobiecki, Bogdan Szymanski, Piotr Kuswik, Anna Mackova, Petr Malinsky
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2018)
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.02.101
 2. A. Bonda, S. Uba, K. Zaleski, J. Dubowik, L. Uba
  ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)
  DOI: 10.12693/APhysPolA.133.501
 3. D. Łukawski, A. Lekawa-Raus, F. Lisiecki, K. Koziol, A. Dudkowiak
  Progress in Organic Coatings (2018)
  DOI: 10.1016/j.porgcoat.2018.08.025
 4. E. Coy, I. Fina, K. Załęski, A. Krysztofik, L. Yate, L. Rodriguez, P. Graczyk, H. Głowiński, C. Ferrater, J. Dubowik, and M. Varela
  Physical Review Applied (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevApplied.10.054072
 5. J. Dubowik, K. Synoradzki , I. Gościańska, Y. V. Kudryavtsev
  Heusler Alloys: Structure, Properties and Applications, Julia Coleman (Editor) (2018)
  DOI: ISBN: 978-1-53614-470-3 Categories: Materials Science and Techn
 6. P. Kuswik, M. Matczak, M. Kowacz, K. Szuba-Jablonski, N. Michalak, B. Szymanski, A. Ehresmann, F. Stobiecki
  PHYSICAL REVIEW B (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.97.024404
 7. Lewandowski M., Pabisiak T., Michalak N., Milosz Z., Babačić V., Wang Y., Hermanowicz M., Palotás K., Jurga S., Kiejna A.
  Nanomaterials (2018)
  DOI: 10.3390/nano8100828
 8. Johannes Loehr, Daniel de las Heras, Adam Jarosz, Maciej Urbaniak, Feliks Stobiecki, Andreea Tomita, Rico Huhnstock, Iris Koch, Arno Ehresmann, Dennis Holzinger, ThomasM. Fischer
  COMMUNICATIONS PHYSICS (2018)
  DOI: 10.1038/s42005-017-0004-1
 9. Damian Lukawski, Filip Lisiecki, Alina Dudkowiak
  FIBERS AND POLYMERS (2018)
  DOI: 10.1007/s12221-018-7879-7
 10. E. Markiewicz, K. Chybczynska, A. Grzabka-Zasadzinska, S. Borysiak, J. Wolak, M. Matczak
  PHASE TRANSITIONS (2018)
  DOI: 10.1080/01411594.2018.1519714
 11. N. Michalak, Z. Miłosz, G. Peschel, M. Prieto, F. Xiong, P. Wojciechowski, T. Schmidt, M. Lewandowski
  Nanomaterials (2018)
  DOI: 10.3390/nano8090719
 12. Piotr Graczyk, Maciej Krawczyk, Scott Dhuey, Wei-Gang Yang, Holger Schmidt, Gianluca Gubbiotti
  Physical Review B (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.98.174420
 13. Piotr Kuświk, Alexander Gaul, Maciej Urbaniak, Marek Schmidt, Jacek Aleksiejew, Arno Ehresmann and Feliks Stobiecki
  Nanomaterials (2018)
  DOI: 10.3390/nano8100813
 14. K. Rytel, M. Widelicka, D. Lukawski, F. Lisiecki, K. Kedzierski, D. Wrobel
  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS (2018)
  DOI: 10.1039/c8cp01363b
 15. Blazej Scheibe, Radoslaw Mrowczynski, Natalia Michalak, Karol Zaleski, Michal Matczak, Mateusz Kempinski, Zuzanna Pietralik, Mikolaj Lewandowski, Stefan Jurga, Feliks Stobiecki
  BEILSTEIN JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY (2018)
  DOI: 10.3762/bjnano.9.55
 16. Maciej Urbaniak, Dennis Holzinger, Arno Ehresmann, Feliks Stobiecki
  BIOMICROFLUIDICS (2018)
  DOI: 10.1063/1.5034516
 17. Miroslaw Werwinski, Andrzej Szajek, Agnieszka Marczynska, Leslaw Smardz, Marek Nowak, Mieczyslaw Jurczyk
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2018)
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.299
 18. Y. V. Kudryavtsev, J. Dubowik, Youngpak Lee
  Heusler Alloys: Structure, Properties and Applications, Julia Coleman (Editor) (2018)
  DOI: ISBN: 978-1-53614-470-3 Categories: Materials Science and Techn
 19. Łukasz Frąckowiak, Piotr Kuświk, Maciej Urbaniak, Gabriel David Chaves-O’Flynn, Feliks Stobiecki
  Scientific Reports (2018)
  DOI: 10.1038/s41598-018-35042-x

2017

 1. S. El-Ahmar, W. Koczorowski, A.A. Późniak, P. Kuświk, W. Strupinski, R. Czajka
  Graphene-based magnetoresistance device utilizing strip pattern geometry
  Applied Physics Letters, 110, 4, 043503 (2017)
 2. Y.V. Kudryavtsev, A.K. Melnyk, V.V. Trachevskyi, I. Gościańska, J. Dubowik
  Effect of short-range order on magnetic and transport properties of Fe2MnGa Heusler alloy films
  Journal Of Magnetism And Magnetic Materials, 441, 238-242 (2017)
 3. A. Jarosz, A. Gaul, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki
  Magnetic domain propagation in Pt/Co/Pt micro wires with engineered coercivity gradients along and across the wire
  Journal Of Magnetism And Magnetic Materials, 435, 162-166 (2017)
 4. A. Krysztofik, H. Głowiński, P. Kuświk, S. Ziętek, L.E. Coy, J.N. Rychły, S. Jurga, T.W. Stobiecki, J. Dubowik
  Characterization of spin wave propagation in (111) YIG thin films with large anisotropy
  Journal Of Physics D-Applied Physics, 50, 23, 235004 (2017)
 5. P. Kuświk, H. Głowiński, E. Coy, J. Dubowik, F. Stobiecki
  Perpendicularly magnetized Co20Fe60B20 layer sandwiched between Au with low Gilbert damping
  Journal Of Physics-Condensed Matter, 29, 43, 435803 (2017)
 6. W. Koczorowski, P. Kuświk, M. Przychodnia, K. Wiesner, S. El-Ahmar, M. Szybowicz, M. Nowicki, W. Strupinski, R. Czajka
  CMOS- compatible fabrication method of graphene-based micro devices
  Materials Science in Semiconductor Processing, 67, 92-97 (2017)
 7. E. Coy, P. Graczyk, L. Yate, K. Załęski, J. Gapiński, P. Kuświk, S. Mielcarek, F. Stobiecki, B. Mróz, C. Ferrater, S. Jurga
  Second Harmonic Generation Response in Thermally reconstructed Multiferroic beta `-Gd-2(MoO4)(3) Thin Films
  Scientific Reports, 7, 11800 (2017)
 8. J. Loehr, D. de las Heras, M. Loenne, J. Bugase, A. Jarosz, M. Urbaniak, F. Stobiecki, A. Tomita, R. Huhnstock, I. Koch, A. Ehresmann, D. Holzinger, T.M. Fischer
  Lattice symmetries and the topologically protected transport of colloidal particles
  Soft Matter, 13, 29, 5044-5075 (2017)
 9. W. Erdmann, B. Idzikowski, W. Kowalski, B. Szymański, J.Z. Kosicki, Ł. Kaczmarek
  Can the tardigrade Hypsibius dujardini survive in the absence of the geomagnetic field?
  Plos One, 12, 9, E0183380 (2017)
 10. H. Głowiński, A. Żywczak, J. Wrona, A. Krysztofik, I. Gościańska, T. Stobiecki, J. Dubowik
  CoFeB/MgO/CoFeB structures with orthogonal easy axes: perpendicular anisotropy and damping
  Journal Of Physics: Condensed Matter, 29, 485803 (2017)
 11. A. Krysztofik, L.E. Coy, P. Kuświk, K. Załęski, H. Głowiński, J. Dubowik
  Ultra-low damping in lift-off structured yttrium iron garnet thin films
  Applied Physics Letters, 111, 192404 (2017)
 12. K. Chybczynska, M. Blaszyk, B. Hilczer, T. Lucinski, M. Matczak, B. Andrzejewski
  PEG-controlled thickness of BiFeO3 crystallites in microwave hydrothermal synthesis
  Materials Research Bulletin, 86, 178-185, 2017

2016

 1. S. Parchenko, T. Satoh, I. Yoshimine, F. Stobiecki, A. Maziewski, A. Stupakiewicz
  Non-thermal optical excitation of terahertz-spin precession in a magneto-optical insulator
  Applied Physics Letters 108, 032404 (2016)
 2. Y.V. Kudryavtsev, A.E. Perekos, N.V. Uvarov, M.R. Kolchiba, K. Synoradzki, J. Dubowik
  Mixed structural face-centered cubic and body-centered cubic orders in near stoichiometric Fe2MnGa alloys
  Journal of Applied Physics,119, 205103, (2016)
 3. P. Kuświk, B. Szymański, B. Anastaziak, M. Matczak, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki
  Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy of Co layer in exchange-biased Au/Co/NiO/Au polycrystalline system
  Journal Of Applied Physics 119, 215307 (2016)
 4. J. Dubowik, P. Kuświk, M. Matczak, W. Bednarski, F. Stobiecki, P. Aleshkevych, H. Szymczak, M. Kisielewski, J. Kisielewski
  Ferromagnetic resonance and resonance modes in kagome lattices: From an open to a closed kagome structure
  Physical Review B 93, 224423 (2016)
 5. S. Ziętek, P. Ogrodnik, W. Skowroński, F. Stobiecki, S. van Dijken, J. Barnaś, T.  StobieckI
  Electric-field tunable spin diode FMR in patterned PMN-PT/NiFe structures
  Applied Physics Letters, 109, 072406 (2016)
 6. P. Kuświk, P.L. Gastelois, H. Głowiński, M. Przybylski, J. Kirschner
  Impact of orthogonal exchange coupling on magnetic anisotropy in antiferromagnetic oxides/ferromagnetic systems
  Journal Of Physics-Condensed Matter, 28, 425001, (2016)
 7. A. Jarosz, D. Holzinger, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki
  Manipulation of superparamagnetic beads on patterned Au/Co/Au multilayers with perpendicular magnetic anisotropy
  Journal Of Applied Physics, 120, 084506, (2016)
 8. J. Skoryna, M. Wachowiak, A. Marczyńska, A. Rogowska, Ł. Majchrzycki, W. Koczorowski, R. Czajka, L. Smardz
  Correlation Between Interlayer Exchange Coupling and Hydrogen Absorption in V-Fe Layered Structures
  Surface & Coatings Technology 303, 119 (2016)
 9. J. Skoryna, S. Pacanowski, A. Marczyńska, M. Werwiński, A. Rogowska, M. Wachowiak, Ł. Majchrzycki, R. Czajka, L. Smardz
  XPS Valence Band Studies of Nanocrystalline Zr-Pd Alloy Thin Films
  Surface & Coatings Technology 303, 125, (2016)
 10. M. Matczak, R. Schäfer, M. Urbaniak, P. Kuświk, B. Szymański, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki
  Influence of domain structure induced coupling on magnetization reversal of Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 422, 465 (2017)

2015

 1. A. Marczyńska, J. Skoryna, B. Szymański, L. Smardz
  Growth and Structural Characterisation of V/Fe Multi layers
  Acta Physica Polonica A, 2, 127, 552-554 (2015)
 2. A. Marczynska, J. Skoryna, M. Lewandowski, L. Smardz
  Oxidation Kinetics of Thin and Ultrathin Fe Films
  Acta Physica Polonica A, 2, 127, 549-551  (2015)
 3. H. Głowiński, M. Schmidt, A. Krysztofik, I. Gościańska, J. Dubowik
  Determination of Exchange and Rotatable Anisotropies in Co2FeSi/IrMn Exchange Coupled Structures using Broadband Ferromagnetic Resonance
  Acta Physica Polonica A, 2, 127, 531-533 (2015)
 4. J. Skoryna, A. Marczyńska, S. Pacanowski, A. Szajek, L. Smardz
  XPS Valence Band Studies of LaNi5-xMx (M Al, Co; x=0, 1) Alloy Thin Films
  Acta Physica Polonica A, 2, 127, 430-432  (2015)
 5. S. Pacanowski, J. Skoryna, A. Marczynska, D. Skoryna, L. Smardz
  Electronic Properties of In Situ Prepared Nanocrystalline Fe-Ni-Ti Alloy Thin Films
  Acta Physica Polonica A, 2, 127, 436-438  (2015)
 6. K. Kędzierski, B. Barszcz, M. Matczak, A. Biadasz, D. Wróbel
  Preparation and studies of transparent conductive monolayers of multiwall carbon nanotubes on quartz and flexible polymer with the use of modified Langmuir technique
  Progress in Organic Coatings, 86, 86-95 (2015)
 7. J. Dubowik, I. Gościańska
  Micromagnetic Approach to Exchange Bias
  Acta Physica Polonica A, 2, 127, 147-152  (2015)
 8. M. Matczak, R. Schaefer, M. Urbaniak, B. Szymański, P. Kuświk, A. Jarosz, M. Schmidt, J. Aleksiejew, S. Jurga, F. Stobiecki
  Domain wall generated by graded interlayer coupling in Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy
  Applied Physics Letters, 1, 107  (2015)
 9. J. Skoryna, A. Marczynska, L. Smardz
  XPS studies of nanocrystalline La-Ni and LaNi5-xAlx (x=0.2, 0.5, 1) alloy thin films
  Journal Of Alloys And Compounds, 1, 645, 384-S387  (2015)
 10. J. Skoryna, A. Marczynska, M. Lewandowski, L. Smardz
  Modification of interlayer exchange coupling in Fe/V/Fe trilayers using hydrogen
  Journal Of Alloys And Compounds, 1, 645, 280-S283  (2015)
 11. M. Frankowski, A. Zywczak, M. Czapkiewicz, S. Ziętek, J. Kanak, M. Banasik, W. Powroźnik, W. Skowroński, J. Chęciński, J. Wrona, H. Głowiński, J. Dubowik, J.-P. Ansermet, T. Stobiecki
  Buffer influence on magnetic dead layer, critical current, and thermal stability in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy
  Journal of Applied Physics, 22, 117  (2015)
 12. M. Urbaniak, F. Stobiecki, A. Gaul, A. Ehresmann
  Magnetization reversal of Co/Au multilayer stripes with keV-He+ ion bombardment induced coercivity gradient
  Journal of Physics D-Applied Physics, 33, 48  (2015)
 13. P. Kuświk, P.L. Gastelois, M.M. Soares, H.C.N. Tolentino, M. De Santis, A.Y. Ramos, A.D. Lamirand, M. Przybylski, J. Kirschner
  Effect of CoO/Ni orthogonal exchange coupling on perpendicular anisotropy of Ni films on Pd(001)
  Physical Review B, 13, 91  (2015)

2014

 1. J. Berendt, J.M. Teixeira, A. Garcia-Garcia, M. Raposo, P.A. Ribeiro, J. Dubowik, G.N. Kakazei, D.S. Schmool
  Tunable magnetic anisotropy in permalloy thin films grown on holographic relief gratings
  Applied Physics Letters 104, 082408, 2014
 2. A. Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, K. Matlak, P. Kuświk, M. Urbaniak, F. Stobiecki, L.D. Yao, S. van Dijken, J. Korecki
  Tunable magnetic properties of monoatomic metal-oxide Fe/MgO multilayers
  Physical Review B90, 045428, 2014
 3. M. Matczak, B. Szymański, P. Kuświk, M. Urbaniak, F. Stobiecki, Z. Kurant, A. Maziewski, D. Lengemann, A. Ehresmann
  Tailoring magnetic anisotropy gradients by ion bombardment for domain wall positioning in magnetic multilayers with perpendicular anisotropy
  Nanoscale Research Letters 9, 395, 2014
 4. A. Maziewski, J. Fassbender, J. Kisielewski, M. Kisielewski, Z. Kurant, P. Mazalski, F. Stobiecki, A. Stupakiewicz, I. Sveklo, M. Tekielak, A. Wawro, V. Zablotskii
  Magnetization states and magnetization processes in nanostructures: From a single layer to multilayers
  Physica Status Solidi A 211, nr 5, 1005-1018 (2014)
 5. H. Głowiński, M. Schmidt, I. Gościańska, J-Ph. Ansermet, J. Dubowik
  Coplanar waveguide based ferromagnetic resonance in ultrathin film magnetic nanostructures: impact of conducting layers
  Journal of Applied Physics 116, 053901, 2014
 6. A. Marczyńska, J. Skoryna, L. Smardz
  Strong and weak interlayer exchange coupling in V-Fe multilayers
  Acta Phys. Pol. A, 126, 1315 (2014)
 7. B. Andrzejewski, W. Bednarski, M. Kaźmierczak, A. Łapiński, K. Pogorzelec-Glaser, B. Hilczer, S. Jurga, G. Nowaczyk, K. Załęski, M. Matczak, B. Łęska, R. Pankiewicz, L. Kępiński
  Magnetization enhancement in magnetite nanoparticles capped with alginic acid
  Composite: Part B, 64, 147-154, 2014
 8. M. Urbaniak
  Neel type magnetostatic coupling in perpendicular anisotropy bilayers – micromagnetic simulation
  Phys. stat. sol. B 251, 455 (2014)
 9. M. Matczak, P. Kuświk, M. Urbaniak, B. Szymański, F. Stobiecki
  Influence of domain replication on magnetoresistance of Co/Au/Co film with perpendicular anisotropy and antiferromagnetic coupling
  IEEE Trans on Mag., 50, 4400804 (2014)
 10. A. Rachocki, K. Pogorzelec-Glaser, P. Ławniczak, M. Pugaczowa-Michalska, A. Łapiński, B. Hilczer, M. Matczak, A. Pietraszko
  Proton Conducting Compound of Benzimidazole with Sebacic Acid: Structure, Molecular Dynamics, and Proton Conductivity
  Crystal Growth & Design, 14, 1211-1220, 2014
 11. E. Markiewicz, R. Bujakiewicz-Korońska, D. Majda, L .Vasylechko, A. Kalvane, M. Matczak
  Effect of cobalt doping on the dielectric response of Ba0.95Pb0.05TiO3 ceramics
  Journal of Electroceramics 32, 92-101, 2014
 12. M. Matczak, Ł. Frąckowiak, P. Kuświk, M. Urbaniak, B. Szymański, F. Stobiecki
  Magnetization reversal and domain replication In Co/Au/Co film with perpendicular anisotropy
  IEEE Trans on Mag., 50, 6000604 (2014)
 13. A. Szczeszak, T. Grzyb, Z. Śniadecki, N. Andrzejewska, S. Lis, M. Matczak, G. Nowaczyk, S. Jurga, B. Idzikowski
  Structural, spectroscopic, and magnetic properties of Eu3+-doped GdVO4 nanocrystals synthesized by a hydrothermal method
  Inorg. Chem. 53, 12243-12252, 2014

2013

 1. J. Dubowik, I. Gościańska, K. Załęski, H. Głowiński, Y. Kudryavtsev, A. Ehresmann
  Exchange bias in thin Heusler alloy films in contact with antiferromagnet
  Journal of Applied Physics 113, 193907, 2013
 2. M. Matczak, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Nowicki, H. Głowiński, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, J. Dubowik, F. Stobiecki
  Antiferromagnetic magnetostatic coupling in Co/Au/Co films with perpendicular anisotropy
  Journal of Applied Physics 114, 093911, 2013
 3. P. Balaz, M. Zwierzycki, J. Barnas
  Spin transfer torque and current-induced switching in metallic spin valves with perpendicular polarizers
  Phys. Rev. B 88, 094422 (2013)
 4. P. Balaz, J. Barnas
  Current-induced instability of a composite free layer with antiferromagnetic interlayer coupling
  Phys. Rev. B 88, 014406 (2013)
 5. P. Balaz, J. Barnas, J.P. Ansermet
  Transverse spin penetration length in metallic spin valves
  J. Appl. Phys. 113, 193905 (2013)
 6. Y.V. Kudravtsev, N.V. Uvarov, V.N. Iermolenko, J. Dubowik, J.Y. Rhee, Y.J. Yoo, Y.P. Lee
  Structural and magnetic properties and electronic structuresof Fe-Mn-Ga alloys
  Journal of the Korean Physical Society 62, no 10, 1508-1513, 2013
 7. E. Markiewicz, R. Bujakiewicz-Korońska, D. Majda, L. Vasylechko, A. Kalvane, M. Matczak
  Effect of cobalt doping on dielectric response of Ba0.95Pb0.05TiO3 ceramics
  J. Electroceram, JECR special issue Electro-Chemo-Mechanics, (2013)

2012

 1. J. Dubowik, I. Gościańska, K. Załęski, H. Głowiński, A. Ehresmann, G. Kakazei, A. Bunyaev
  Epitaxial growths and magnetization dynamics of Ni2MnSn Heusler Alloy Films
  Acta Physica Polonica A, vol. 121 (2012) No 5-6, p. 1121-1123
 2. I. Gościańska, K. Załęski, H. Głowiński, Yu, V. Kudryavtsev, J. Dubowik
  Exchange bias In Ni-Mn-Sn Heusler alloy films
  Acta Physica Polonica A, vol. 121 (2012) No 5-6, p. 1179-1181
 3. H. Głowiński, K. Załęski, J. Sprada, J. Dubowik
  Exchange coupled NiFe/NiMn bilayer studied by a vector network analyzer ferromagnetic resonance
  Acta Physica Polonica A, vol. 121 (2012) No 5-6, p. 1145-1147
 4. Y.V. Kudryavtsev, N.V. Uvarov, V.N. Iermolenko, I.N. Glavatskyy, J. Dubowik
  Electronic structure, magnetic and optical properties of Fe2MnGa Heusler alloy
  Acta Materialia 60, 4780-4786, 2012
 5. L. Smardz, M. Nowak, M. Jurczyk
  XPS valence band studies of hydrogen storage nanocomposites
  International Journal of Hydrogen Energy (2011), doi:10.1016/j.ijhydene.2011.04.039
 6. J. Dubowik, K. Załęski, I. Gościańska, H. Głowiński, A. Ehresmann
  Magnetoresistance and its relation to magnetization in Ni50Mn35Sn15 shape-memory epitaxial films
  Applied Physics Letters 100, 162403, 2012
 7. M. Matczak, P. Kuświk, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki, A. Ehresmann
  Co/Au multilayers with graded magnetic anisotropy for magnetic field sensing
  Applied Physics Letters 100, 162402, 2012
 8. P. Kuświk, F. Stobiecki, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Falkowski, J. Jagielski, P. Mazalski
  Effect of He ions irradiation on anisotropy and magnetoresistance of (NiFe/Au/Co/Au)10 multilayers
  Nuclear Instruments & Methods In Physics Research Section B 272, 88-91, 2012
 9. Y. Kudryavtsev, Y.P. Lee, Y.J. Yoo, M.S. Seo, J.M. Kim, J.S. Hwang, J. Dubowik, K.W. Kim, E.H. Choi, O. Prokhnenko
  Transport properties of Co2CrAl Heulser alloy films
  European Physical Journal B 85:19, 2012
 10. A. Trzaskowska, S. Mielcarek, B. Graczykowski, F. Stobiecki
  Surface waves investigation in NiFe/Au/Co/Au multilayers by high-resolution Brillouin spectroscopy
  Journal of Alloys and Compounds 517, 132-138, 2012
 11. M. Urbaniak, F. Stobiecki
  Influence of domain wall density on interlayer coupling in CoFe/Au/Co/Au multilayers
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324, 1588-1592, 2012 P. Kuświk, I. Sveklo, B. Szymański, M. Urbaniak, F. Stobiecki, A. Ehresmann, D. Engel, P. Mazalski, A. Maziewski, J. Jagielski
 12. P. Kuświk, A. Ehresmann, M. Tekielak, B. Szymański, I. Sveklo, P. Mazalski, D. Engel, J. Kisielewski, D. Lengemann, M. Urbaniak, C. Schmidt, A. Maziewski, F. Stobiecki
  Colloidal domain lithography for regularly arranged artificial magnetic out-of-plane monodomains in Au/Co/Au layers
  Nanotechnology 22, 095302, 2011
 13. W. Gospodarczyk, M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański
  Giant Magnetoresistance of [Ni80Fe20/Au/Co/Au]N Multilayers Deposited on Flexible Substrates
  Acta Physica Polonica A, vol. 121 (2012) No 5-6, p. 1234-1236

2011

 1. J. Dubowik, K. Załęski, H. Głowiński, I. Gościańska
  Angular dependence of ferromagnetic resonance linewidth in thin films
 2. V.M. Jermolenko, M.V. Uvarov, J. Dubowik, Yu.V. Kudryavtsev
  Elektronna struktura, opticzni ta magnitni vlastivosti Gojslerovskovo stopu Fe2MnGa
  Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 33, 755 (2011)
 3. M. Tekielak, R. Gieniusz, M. Kisielewski, P. Mazalski, A. Maziewski, V. Zablotskii, F. Stobiecki, B. Szymański, R. Schäfer
  The effect of magnetostatic coupling on spin configurations in ultrathin multilayers
  Journal of Applied Physics 110, 043924, 2011
 4. Y. Halahovets, P. Siffalovic, M. Jergel, R. Senderak, E. Majkova, S. Luby, I. Kostic, B. Szymanski, F. Stobiecki
  Scanning magneto-optical Kerr microscope with auto-balanced detection scheme
 5. K. Załęski, J. Dubowik, I. Gościańska, B. Andrzejewski, T. Toliński
  Magnetostructural transformations in Ni51Mn36Sn13 Heusler alloy thin films
  Central European Journal of Physics 9, 558-561, 2011
 6. M. Urbaniak, M. Kopcewicz, B. Szymański, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki
  Mössbauer effect investigations of Co83Fe17/Au/Co/Au multilayers

2010

 1. K. Smardz, L. Smardz, M. Nowak, M. Jurczyk
  Segregation effect and XPS valence band studies  in hydrogen storage nanocomposities.
  Inżynieria Materiałowa 173 (2010) 1
 2. J. Dubowik, H. Głowiński
  Broad-band Ferromagnetic Resonance in Thin Magnetic Films and Nanostructures.
  Current Topics in Biophysics, 33 (suppl A), 43, 2010
 3. M. Urbaniak, P. Kuświk, Z. Kurant, M. Tekielak, D. Engel, D. Lengemann, B. Szymański, M. Schmidt, J. Aleksiejew, A. Maziewski, A. Ehresmann, F. Stobiecki
  Domain-wall movement control in Co/Au multilayers by He+ - ion-bomardment-induced lateral coercivity gradients.
  Physical Review Letters 105, 067202, 2010
 4. D. Kaczorowski, A.P. Pikul, U. Burkhardt, M. Schmidt, A. Ślebarski, A. Szajek, M. Werwiński, Yu. Grin
  Magnetic properties and electronic structures of intermediate valence systems CeRhSi2 and Ce2RH3Si5.
  Journal of Physics-Condensed Matter 22, 215601, 2010
 5. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański, T. Toliński, B. Andrzejewski
  Magnetization reversal and magnetoresistance of [CoFe/Au/Co/Au]N multilayers with noncollinear magnetic structure.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322, 924-928, 2010
 6. Y.V. Kudryavtsev, N.V. Uvarov, V.N. Jermolenko, J. Dubowik
  Electronic structure, optical, and magneto-optical properties of Co2CrGa Heusler alloy films: Experimental and theoretical study.
  Journal of Applied Physics 108, 113708, 2010
 7. B. Szymański, P. Mazalski, M. Urbaniak, F. Stobiecki, A. Maziewski, S. Pizzini, F. Maccherozzi
  Domain structure in (NiFe/Au/Co/Au)10 multilayers with perpendicular anisotropy of Co layers.
  IEEE Transactions on Magnetic Vol. 46, No. 2, 231-234, 2010
 8. I. Gościanska, J. Dubowik
  Inverse Spin Hall Effect by Spin-Pumping in Co2Cr0.4Fe0.6Al/Pt Structures.
  Acta Physica Polonica A, 118, 851, 2010
 9. J. Dubowik, M. Załeski, H. Głowinski, I. Gościanska
  Temperature Dependence of Magnetization Damping in Heusler Alloy Films.
  Acta Physica Polonica A, 118, 848, 2010
 10. M.  Nowak, L. Smardz, M. Jurczyk
  Hydrogen storage in nanostructured  Mg-based hydrides and their composites
  Current Topics in Electrochemistry, 15, 25-38, 2010.

2009

 1. P. Zhdan, M. Kisielewski, F. Stobiecki
  Investigation of magnetization distribution in Co/Au multilayers folm by magnetic force microscopy.
  Solid State Phenomena, vol. 152-153, 277-280, 2009
 2. M. Jurczyk, M. Nowak, I. Okońska, L. Smardz, S. Szajek
  Nanocomposite hydride LaNi5/A- and Mg2Ni/A- type materials (A = C, Cu, Pd).
  Materials Science Forum Vols. 610-613, 472-479, 2009
 3. I. Okońska, L. Smardz, M. Jurczyk
  Segregation effect on nanoscale Mg – based hydrogen storage materials.
  Materials Science Forum Vols. 610-613, 431-440, 2009
 4. I. Gościańska, K. Załęski, Y.V. Kudryavtsev, Y.P. Lee
  Electric signatures of structural and chemical ordering of Heusler alloy films.
  IEE Transactions on Magnetics Vol. 45, No. 6, 2534-2537, 2009
 5. K. Postava, M. Tekielak, A. Maziewski, M. Urbaniak, B. Szymański, F. Stobiecki
  Magneto-optical study of NiFe/Au/Co/Au layers.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 369-371, 2009
 6. F. Stobiecki, T. Weis, D. Engel, M. Urbaniak, P. Kuświk, D. Lengemann, A. Ehresmann
  Hard and soft X-ray reflectivity studies of (NiFe/Au/Co/Au)10 magnetic multilayers
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 366-368, 2009
 7. I. Gościańska, K. Załęski, Y.V. Kudryavtsev, Y.P. Lee
  Electric and magnetic signatures of structural and chemical ordering of Heusler alloy films.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 360-362, 2009
 8. M. Błaszyk, B. Szymański, T. Luciński
  Interface mixing in Fe/Si multilayers observed by the in situ conductance measurements.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 355-356, 2009
 9. B. Szymański, M. Urbaniak, F. Stobiecki, I. Sveklo, J. Kisielewski, A. Maziewski, J. Jagielski
  The Influence of He+ Ion Bombardment on Magnetic Properties of NiFe/Au/Co/Au Multilayers.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 352-354, 2009
 10. P. Kuświk, I. Sveklo, M. Urbaniak, K. Jóźwiak, T. Weis, D. Engel, A. Ehresmann, M. Błaszyk, B. Szymański, A. Maziewski, F. Stobiecki
  Magnetic tailoring of domains in NiFe/Au/Co/Au multilayers by He ion bombardment through nansopheres.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 348-351, 2009
 11. F. Stobiecki, M. Urbaniak, B. Szymański, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, T. Weis, D. Engel, D. Lengemann, A. Ehresmann, M. Kopcewicz
  Domains stimulated magnetostatic coupling in NiFe/Au/Co/Au multilayers investigated by complementary methods
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 345-347, 2009
 12. E. Majkova, L. Chitu, Y. Halahovets, M. Jergel, R. Senderak, S. Luby, M. Weis, A. Satka, B. Szymański, F. Stobiecki, A. Timmann, S.V. Roth
  Fabrication and characterization of hybrid tunnel magnetoresistance structures with embedded self-assembled nanoparticle templates.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 332-335, 2009
 13. F. Stobiecki, D. Engel, B. Szymański, A. Ehresmann
  Selective modification of magnetic properties of Co1/Au/Co2/Au multilayers by He ion bombardment.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 326-328, 2009
 14. J. Dubowik, F. Stobiecki, I. Gościańska, M. Kociemba, W. Bednarski
  Anisotropy distribution in NiFe/Au/Co/Au multilayers.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 315-318, 2009
 15. A. Jezierski, J. Dubowik, J. Kaczkowski
  Electronic structure and magnetic properties of Ni2MnGa1-xGex and disordered Ni2MnSn Hesuler alloys.
  Acta Physica Polonica A, Vol. 115, No. 1, 241-243, 2009

2008

 1. J. Kisielewski, K. Postava, I. Sveklo, A. Nedzved, P. Trzciński, A. Maziewski, B. Szymański, M. Urbaniak, F. Stobiecki
  Magnetic anisotropy of Co films annealed by laser pulses.
  Solid State Phenomena Vol. 140, 69-74, 2008
 2. L. Smardz, M. Jurczyk, K. Smardz, M. Nowak, M. Makowiecka, I. Okońska
  Electronic structure of nanocrystalline and polycrystalline hydrogen storage materials.
  Renewable Energy 33, 201-210, 2008
 3. Y.V. Kudryavtsev, V.N. Uvarov, V.A. Oksenenko, Y.P. Lee, J.B. Kim, Y.H. Hyun, K.W. Kim, J.R. Rhee, J. Dubowik
  Effect of disorder on various physicsl properties of Co2CrAl Huesler alloy films: experiment and theory.
  Physical Review B 77, 195104, 2008
 4. M. Urbaniak
  NiFe/Au/Co/Au layers film magneic amnd ytransport properties.
  Materials Science-Poland, Vol. 26, No. 4, 831-837
 5. Yu. V. Kudryavtsev, V. A. Oksenko, J. Dubowik
  Electronic structure and magnetic properties of Co2CrAl films.
  Journal of theKorean Physical Society 53, No 5, 2475-2478
 6. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański, M. Kopcewicz
  Mössbauer and giant magnetoresistance effect study of magnetic structure in NiFe/Au/Co/Au multilayers with perpendicular anisotropy of the Co layers.
  Journal of Physics: Condensed Matter 20, 085208, 2008
 7. M. Urbaniak
  Giant magnetoresistance as a probe magnetostatic coupling in NiFe/Au/Co/Au multilayers.
  Journal of Applied Physics 104, 094909, 2008
 8. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański
  Stability of perpendicular anisotropy in NiFe/Au/Co/Au multilayers.
  Journal of Alloys and Compounds 454, 57-60, 2008
 9. K. Smardz, L. Smardz, I. Okonska, M. Nowak, M. Jurczyk
  XPS Palence band and segregation effect In nanocrystalline Mg2Ni-type materials.
  International Journal of Hydrogen Energy 33, 387-392, 2008
 10. M. Jurczyk, L. Smardz, I. Okonska, E. Jankowska, M. Nowak, K. Smardz
  Nanoscale Mg-based materials for hydrogen storage.
  International Journal of Hydrogen Energy 33, 374-380, 2008
 11. M. Tekielak, P. Mazalski, A. Maziewski, R. Schäfer, J. McCord, B. Szymański, M. Urbaniak, F. Stobiecki
  Creation of out-of-plane magnetization ordering by increasing the repetitions number N in (Co/Au)N multilayers
  IEEE Transactions on Magnetics, 44, no 11, 2850-2853 ,2008
 12. K.Postava, I. Sveklo, M. Tekielak, P. Mazalski, A. Stupakiewicz, M. Urbaniak, B. Szymański, F. Stobiecki
  Sensitivity of Magneto-Optical Kerr Effect in NiFe/Au/Co/Au Periodic Structures
  IEEE Transactions on Magnetics, 44, no. 11, 3261-3264 ,2008
 13. F. Stobiecki, M. Urbaniak, B. Szymański, J. Dubowik, P. Kuświk, M. Schmidt, T. Weiss, D. Engel, A. Ehresmann, I. Sveklo, A. Maziewski
  Magnetic field induced transition from weak to strong ferromagnetic coupling in NiFe/Au/Co/Au multilayers.
  Applied Physics Letters 92, 012511, 2008
 14. P. Kuświk, J. Kisielewski, T. Weis, M. Tekielak, B. Szymański, M. Urbaniak, J. Dubowik, F. Stobiecki, A. Maziewski, A. Ehresmann
  He+ ion bombardment induced effects on magnetic properties of Ni-Fe/Au/Co/Au films.
  Acta Physica Polonica A Vol. 113, No. 2, 651-656, 2008
 15. J. Dubowik, I. Gościańska
  Ferromagnetic resonance in metallic thin films and thin-films tubes.
  Acta Physica Polonica A Vol. 113, No. 1, 179-182, 2008
 16. J. Dubowik, A. Szlaferek, I. Gościańska
  Martensitic transformations and magnetic properties of Ni-Mn-Sn Heusler alloy films.
  Acta Physica Polonica A Vol. 113, No. 1, 163-166, 2008
 17. B. Szymański, F. Stobiecki, M. Urbaniak, P. Siffalovic, E. Majkova
  Changes of structure and magnetic properties of (Ni80Fe20/Au/Co/Su)N multilayers as a function of repetition number N.
  Acta Physica Polonica A Vol. 113, No. 1, 205-208, 2008

2007

 1. Y.V. Kudryavtsev, V. A. Oksenenko, Y.P. Lee, Y.H. Hyun, J.B. Kim, J.B. Park, S.Y. Park, J. Dubowik
  Evolution of the magnetic properties of Co2MnGa Heusler alloy films: from amorphous to ordered films.
  Physical Review B 76, 024430, 2007
 2. P. Mazalski, I. Sveklo, M. Tekielak, A. Kolendo, A. Maziewski, P. Kuświk, B. Szymański, F. Stobiecki
  Magnetic properties of (Co/Au)N multilayers with various numbers of repetition N.
  Materials Science – Poland Vol. 25, No. 4, 1289-1294, 2007
 3. J. Dubowik, I. Gościańska, Y.V. Kudryavtsev, V.A. Oksenenko
  Structure and magnetism of Co2CrAl Heusler alloy films.
  Materials Science – Poland Vol. 25, No. 4, 1281-1287, 2007
 4. J. Jakubowicz, K. Smardz, L. Smardz
  Characterization of porous silicon prepared by powder technology.
  Physica E 38, 139-143, 2007
 5. B. Szymański, M. Urbaniak, F. Stobiecki
  Magnetic and magnetoresistivite prroperties of CoFe/Au/Co/Au multilayered structures.
  Materials Science – Poland Vol. 25, No. 4, 1275-1279, 2007
 6. E.S. Bozin, X. Qiu, M. Schmidt, G. Paglia, J.F. Mitchell, P.G. Radaelli, Th. Proffen, S.J.L. Billinge
  Local structure aspects of the orthorhombic to pseudo-cubic phase transformation in La1- xCaxMnO3 .
  Physica B 385-386 (2006) 110-112
 7. J. Dubowik, I. Gościańska, A. Szlaferek, Y.V. Kudryavtsev
  Films of Heusler alloys.
  Materials Science - Poland Vol. 25, No. 2, 583-598, 2007
 8. A. Jezierski, P. Kowalewski, J. Dubowik
  Role of the magnetic impurities in Ni2Ti1-xMnxSn Heusler type alloys. Ab-initio calculations.
  Materials Science - Poland Vol. 25, No. 2, 553-557, 2007
 9. L. Smardz, H. Niedoba, K. Smardz
  Magnetic domains studies in strongly and weakly exchange coupled Co/NiO bilayers.
  Materials Science - Poland Vol. 25, No. 2, 442-446, 2007
 10. K. Smardz, L. Smardz, I. Okońska, M. Jurczyk
  Surface segregation effect in nanocrytsalline Mg-Ni alloys and composites.
  Materials Science - Poland Vol. 25, No. 2, 424-428, 2007
 11. K. Załęski, M. Urbaniak, B. Szymański, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki
  Magnetic properties of Au/Co/Ni80Fe20/Co/Au layered structures.
  Materials Science - Poland Vol. 25, No. 2, 417-422, 2007
 12. J. Dubowik, I. Gościańska
  Martensitic transformations in Ni-Mn-Ga sputtered films.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316, e599-e602, 2007
 13. V.A. Oksenenko, V.A. Kulagin, Y.N. Kudryavtsev, J. Dubowik, I. Gościańska, Y.N. Troshchenkov
  Magnetic properties of Co2MnGa Heusler alloy films with different crystalline order.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316, e407-e410, 2007
 14. J. Dubowik, I. Gościańska, Y.V. Kudryavtsev, A. Szlaferek
  Magnetic properties and structure of thin Ni-Mn-Sn films and alloys.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310, 2773-2775, 2007
 15. Y.V. Kudryavtsev, V.A. Oksenenko, V.A. Kulagin, J. Dubowik, Y.P. Lee
  Ferromagnetic resonance in Co2MnGa films with various structural ordering.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310, 2271-2273, 2007
 16. F. Stobiecki, M. Urbaniak, M. Tekielak, B. Szymański, T. Luciński, M. Schmidt, A. Maziewski
  Interlayer coupling in Ni-Fe/Au/Co/Au multilaers.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310, 2292-2294, 2007
 17. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański, A. Ehresmann, A. Maziewski, M. Tekielak
  Magnetic and magnetoresistive properties of NiFe/Au/Co/Au multilayers with perpendicular anisotropy of Co layers.
  Journal of Applied Physics 101, 013905-1 do 013905-7, 2007
 18. A. Szajek, M. Jurczyk, I. Okońska, K. Smardz, E. Jankowska, L. Smardz
  Electrochemical and electronic properties of nanocrystalline Mg-based hydrogen storage materials.
  Journal of Alloys and Compounds 436, 345-350, 2007

2006

 1. K. Smardz, L. Smardz
  Correlation between growth and magnetic properties of Fe/Ti multilayers.
  phys. stat. sol. (b) 243, N0. 1, 223-226, 2006
 2. L. Smardz, K. Smardz, H. Niedoba
  Exchange coupling across quasi-amorphous Zr-Fe spacer.
  phys. stat. sol. (b) 243, No. 1, 227-230, 2006
 3. F. Stobiecki, M. Urbaniak, B. Szymański, M. Schmidt, T. Luciński
  Non-collinear magnetic states in Ni-Fe/Au/Co/Au multilayers investigated by magnetoresistance measurements.
  phys. stat. sol. (b) 243, No. 1, 210-213, 2006
 4. B. Szymański, F. Stobiecki, M. Urbaniak
  Changes in magnetic and magnetoresistive characteristics of Ni-Fe/Au/Co/Au multilayers induced by annealing.
  phys. stat. sol. (b) 243, No. 1, 235-238, 2006
 5. L. Smardz, K. Smardz
  Week interlayer exchange coupling in Fe-Zr and Fe-Ti layered structures.
  Materials Science – Poland Vol. 24, No. 3, 822-826, 2006
 6. K. Smardz, L. Smardz
  Structure and electronic properties of Fe-Ti thin films.
  Materials Science – Poland Vol. 24, No. 3, 827-831, 2006
 7. F. Stobiecki, M. Urbaniak, B. Szymański, T. Luciński, M. Schmidt, J. Aleksiejew
  Ni80Fe20/Au/Co/Au multilayers as magnetic field sensors.
  Materials Science – Poland Vol. 24, No. 3, 833-838, 2006
 8. B. Szymański, F. Stobiecki, M. Urbaniak
  Temperature dependence of magnetization reversal in Ni80Fe20/Au/Co/Au multilayers.
  Materials Science – Poland Vol. 24, No. 3, 849-853, 2006
 9. V.A. Oksenenko, L.N. Trofimova, Yu.N. Petrov, Y.V. Kudryavtsev, J. Dubowik, Y.P. Lee
  Structural dependence of some physical properties of the Ni2MnGe Heusler alloy films.
  Journal of Applied Physics 99, 063902-1 do 063902-7, 2006
 10. B. Szymański, F. Stobiecki, M. Urbaniak
  GMR spin valve with alternating in-plane and out-of-plane magnetic anisotropy.
  Journal of Alloys and Compounds 423, 236-239, 2006
 11. T. Luciński, P. Wandziuk, J. Baszyński, F. Stobiecki, J. Zweck
  Spacer layer properties in antiferromagnetically coupled Fe/SixFe1-x.
  Journal of Alloys and Compounds 423, 220-223, 2006
 12. J. Dubowik, Y.V. Kudryavtsev, I. Gościańska
  Sputtered Ni-Mn-Ga thin films.
  International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 23, 89-92, 2006

2005

 1. M. Urbaniak, F. Stobiecki, B. Szymański
  Interlayer coupling induced by domain structure in NiFe/Au/Co/Au multilayer.
  physica status solidi (a) 202, No. 10, 2005, 2013-2020
 2. M. Kopcewicz, F. Stobiecki, J. Jagielski, B. Szymański, M. Urbaniak, T. Luciński
  Modification of microstructure and magnetic properties of Fe/Cr multilayers caused by ion irradiation.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 286, 437-441 (2005)
 3. Y.V. Kudryavtsev, V.A. Oksenenko, N.N. Lee, Y.P. Lee, J.Y. Rhee, J. Dubowik
  Effect of structural disordered on some physical properties of the Cu2MnAl Heusler alloy films.
  Journal of Applied Physics 97, 2005, 113903-1 do 113903-8
 4. L. Smardz
  Structure and magnetic properties of Fe/Zr multilayers.
  Journal of Alloys and Compounds 395, 2005, 17-22
 5. J. Dubowik, F. Stobiecki, I. Gościańska, Y.P. Lee, A. Paetzold, K. Röll
  Temperature dependence of ferromagnetic resonance in permalloy/NiO exchange-biased films.
  The European Physical Journal B 45, 2005, 283-288

 • Institute of Physics, University of Kassel, Niemcy
 • Laboratoire de Magnetisme et d'Optique, Universite de Versailles, Versailles, Francja
 • Department of Physics, Hanyang University, Seul, Korea
 • Institute of Metal Physics, National academy of Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina
 • Institute of Electronic Materials technology, Warszawa, Polska
 • Faculty of Physics, University of Białystok, Białystok, Polska
 • Faculty of Physics, A. Mickiewicz university, Poznań, Polska
 • Faculty of electrical Engineering, automatics, Computer Science and Electronics, AGH University of Science and Technology, Kraków, Polska
 • Sample preparation
  • Magnetron sputtering
  • Ion-beam sputtering
  • Pulsed laser deposition
  • Electron-beam lithography
 • Structural and chemical characterization
  • SEM – Scanning Electron Microscopy
  • XRR – X-ray Reflectometry
  • XRD – X-ray Diffraction
  • LEED, RHED (Low Energy Electron Diffraction, High Energy Electron Diffraction)
  • XRF – X-ray Fluorescence
  • XPS and AES spectroscopy
  • Profilometer (measurements of thin films thickness)
 • Static magnetic measurements
  • VSM – Vibrating Sample Magnetometer
  • GMR – Giant Magneto Resistance
  • P-MOKE Magnetometer
  • P-MOKE Microscopy
 • Dynamic magnetic measurements
  • VNA-FMR – Vector Network Analyzer – Ferromagnetic Resonance
  • FMR – Ferromagnetic Resonance
  • PIMM – Pulsed Inductive Microwave Magnetometer
 • High vacuum and electrochemical equipment for hydrogen absorption/desorption with optical or electrical monitoring
 • Infrastructure - presentation

AparaturaAparatura

 

The UHV laboratory is equipped with a set of chambers with a mean base pressure of 5x10-9 mbar (PREVAC). The system enables to prepare ultrathin layers and nanostructures by PVD (EBV evaporation and thermal evaporation), and further surface analysis: structural – LEED, RHEED; electronic with the use of home-made SPM; compositional- X-ray photocpectroscopy (XPS- VG Scienta).

UHV laboratory

Laboratory is engaged in the studies (preparation, structure characterization, magnetic and transport measurements) of artificial magnetic layered structures. The main goal of our investigations performed in last years was related to optimization of GMR and TMR (giant and tunnel magnetoresistance effects) structures for a particular applications. Currently we are interested in investigations of new structures, for example, containing Heusler, semi-Heusler alloys and semiconductors layers.

Certyfikat ISO 9001: 2008