Top Menu - EN

Seminars

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.03.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności magnetyczne nanokrystalicznego heksaferrytu Sr0.95Nd0.05Fe12-xScxO19: diagram fazowy (Tcone, H, x)

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 26.03.2019 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Badanie wybranych właściwości związków bizmutu na bazie tlenków metali za pomocą teorii funkcjonału gęstości

wygłosi

dr inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 27.03.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Stany podstawowe niskowymiarowych przewodników organicznych: lokalizacja ładunku, nadprzewodnictwo, dwufunkcyjność

wygłosi

dr Iwona Olejniczak


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 04.04.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Interfacial Phenomena in Ferromagnetic/Non-Magnetic Thin-Films: DMI and Proximity Magnetisation; Spin Transport, Spin-Mixing Conductance and the Spin Diffusion Length

wygłosi

Professor D. Atkinson

Department of Physics, Durham University, Durham, UK

Abstract

Zobacz spis seminariów z 2019 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego