Top Menu - EN

Seminars

SEMINARIUM
Seminarium Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 03.03.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transformacja antyferromagnetyk – paramagnetyk
w układzie CeCo1-xFexGe3

wygłosi

mgr inż. Przemysław Skokowski

Doktorant


Zobacz spis seminariów z 2017 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego