Biuletyn Informacji Publicznej

Monika Bartosińska-Kasierska
Instytut Fizyki Molekularnej
Odpowiedzialność: Redaktor stron BIP
Jakub Byliński
Instytut Fizyki Molekularnej
Odpowiedzialność: Redaktor stron BIP
Dawid Konieczny
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
Elżbieta Seredyńska
Instytut Fizyki Molekularnej
Odpowiedzialność: Redaktor stron BIP
Bartłomiej Sobkiewicz
Instytut Fizyki Molekularnej
Odpowiedzialność: Redaktor stron BIP

Podkategorie

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 72/2019 z dnia 29 października 2019 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREDoktoraty

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 73/2019 z dnia 29 października 2019 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREHabilitacje

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne