Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

Zakład Teorii Ciała Stałego (Z2)
prof. dr hab. Bogdan Bułka
2020 - 2022

Zakład Cienkich Warstw (Z3)
dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
2022 – 2024

Zakład Teorii Nanostruktur (Z9)

prof. dr hab. Stanisław Lipiński

2021 – 2023

Zakład Stopów Magnetycznych (Z11)
dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN
2019 - 2020, 2021-2023

Zakład Kryształów Molekularnych (Z12)

prof. dr hab. Roman Świetlik

2021 – 2023