BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 30.09.2020 roku (środa)
o godzinie 12:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Waldemara Tomaszewskiego

pt.:

Dynamika lin i łańcuchów

Promotor: prof. dr hab. Piotr Pierański (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do poniedziałku 28 września 2020 roku do godz. 15:00.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.10.2020 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury elektronowej kopolimerów donorowo - akceptorowych pochodnych polipirolu

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.10.2020 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Przemysława Skokowskiego

pt.:

Magnetyczne diagramy fazowe niecentrosymetrycznych układów
CeCo1-xFexGe3 i Ce1-xPrxCoGe3 – wpływ elektronów 3d i 4f

Promotor: dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Synoradzki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Goraus (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) 

dr hab. Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

Dokumenty dotyczące rozprawy doktorskiej

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta do 5 października 2020 roku do godz. 15:00


Zobacz spis seminariów z 2020 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego