Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 22.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania fal spinowych w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

wygłosi

mgr inż. Filip Lisiecki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ masy molekularnej polimeru HPMC na własności termiczne oraz strukturę jego hydrożelu

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 01.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Krzysztofa Hyżorka

pt.:

Wpływ ograniczeń geometrycznych i polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych

Promotor: dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - recenzja

prof. dr hab. Jerzy Górecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN) - recenzja

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


Zobacz spis seminariów z 2019 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego