Top Menu - EN

 • NIR - FT - Raman spectrometer (IFS 66 FRA 106, Bruker)
 • Raman microscope with helium cryostat - financed by the Foundation for Polish Science, 1996.
 • Equipment for dielectric spectroscopy in frequency range 10 - 109 Hz and temperature range 10 - 500 K.
 • Equipment for electric conductivity measurements from d.c. to 109 Hz.
 • Equipment for optical study in temperature range 70 - 870 K (Linkam).
 • Differential scanning calorimeter - Netzsch DSC 200
  Aparatura do spektroskopii dielektrycznej w zakresie częstości 10 - 109 Hz oraz temperatury 10 - 500 K

  Phot.1 Equipment for dielectric spectroscopy in frequency range 10 - 109 Hz and temperature range 10 - 500 K.

 • Ball-mill Pulverisette 6, Fritsch
  Młyn kulowy
  Phot. 2 Ball-mill
  Naczynie z kulami

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego