BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 • Spektrometr Ramana NIR - FT (IFS 66 FRA 106, Bruker)
 • Mikroskop ramanowski z kriostatem helowym – zakup sfinansowany przez Fundacje Nauki Polskiej w 1996 r.
 • Aparatura do spektroskopii dielektrycznej w zakresie częstości 10 - 109 Hz oraz temperatury 10 - 500 K.
 • Aparatura do badań przewodnictwa elektrycznego w zakresie częstości do 109 Hz.
 • Aparatura do badan optycznych w zakresie temperatur 70 - 870 K (Linkam).
 • Skaningowy kalorymetr różnicowy - Netzsch DSC 200
  Aparatura do spektroskopii dielektrycznej w zakresie częstości 10 - 109 Hz oraz temperatury 10 - 500 K
  Fot.1 Aparatura do spektroskopii dielektrycznej w zakresie częstości 10 - 109 Hz oraz temperatury 10 - 500 K.
 • Młyn kulowy (Pulverisette 6, Fritsch)
  Młyn kulowy
  Fot.2 Młyn kulowy
  Naczynie z kulami
  Fot.3 Naczynie z kulami

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego