Top Menu - EN

Seminars

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 24.01.2020 roku (piątek)
o godzinie 12:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Andrzeja Musiała

pt.:

Właściwości magnetyczne anizotropowych stopów na bazie Hf2Co11B oraz (FeCo)2B, otrzymywanych z faz metastabilnych strukturalnie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

Recenzenci:

dr hab. inż. Artur Chrobak (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) - recenzja

prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki (Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN

 

Praca była częściowo finansowana ze środków projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” UDA-POKL.04.03.00-00-015/12-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM - 2016/2 3/N/ST3/03820Zobacz spis seminariów z 2020 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego