Maciej Urbaniak- seminaria (lectures)
BACK / WRÓĆ
,,Replikacja domen magnetycznych w warstwach wielokrotnych" IFM PAN,
Poznań
2007.03.16
PDF (8 MB)
,,Własności magnetyczne i magnetoopór warstw wielokrotnych NiFe/Au/Co/Au" Będlewo k. Poznania
2007.05.08
PDF (9 MB)
"Investigation of magnetostatic interactions in NiFe/Au/Co/Au multilayers" talk at Workshop on "High temporal and spatial resolution studies of magnetic nanostructures"
Augustów, Poland, 2008.07.01
PDF (12 MB)
,,Właściwości magnetyczne i magnetoopór warstw wielokrotnych typu [NiFe/Au/Co/Au]N" seminarium przed otwarciem przewodu habilitacyjnego (habilitation talk)
IFM PAN, Poznań,
 2008.11.19
PDF (24 MB)
PDF (7 MB, wersja o niższej rozdzielczości)
Animacje do seminarium:

Do slajdu 20

Do slajdu 21 (4 MB)

Do slajdu 23

Do slajdu 34

Do slajdu 57 (11 MB)
,,Wykorzystanie pola magnetycznego do manipulacji mikrocząstkami" IFM PAN
Poznań
2009.01.09
PDF (11 MB)
"Magnetic properties of [NiFe/Au/Co/Au] multilayers-magnetostatic coupling and giant magnetoresistance" talk at  International Symposium Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology (XLIV Zakopane School of Physics,  Zakopane, Poland
18th - 23rd May, 2009
PDF (33 MB)

PDF (10 MB, lower resolution)

PDF (10 MB, for printout, 6slides/page)
,,Właściwości magnetyczne i magnetoopór warstw wielokrotnych typu [NiFe/Au/Co/Au]N" kolokwium habilitacyjne
Poznań
2010.03.30
PDF (22 MB)
,,Orbity typu Mołnija - praktyczne zastosowanie mechaniki nieba" seminarium przygotowane na kolokwium habilitacyjne
Poznań
2010.03.30
PDF (5 MB)
,,Struktury Δn-optyka zintegrowana w fotonice" seminarium wygłoszone podczas kolokwium habilitacyjnego
Poznań
2010.03.30
PDF (8 MB)
,,Magnetoforeza w zawiesinach magnetycznych"

"Magnetophoresis in magnetic suspensions"
talk presented on 2010.10.15 in Institute of Molecular Physics in Poznań PDF (12 MB)
,,Kontrola ruchu ścian domenowych w warstwach Co/Au poprzez zaindukowane bombardowaniem jonami He+ liniowe gradienty pola koercji" część seminarium sprawozdawczego
zespołu Z3 wygłoszona 2011.01.13 w IFM PAN w Poznaniu
PDF (12 MB, bez animacji)

animacja do strony:
10, 11, 12, 16, 21

odp (OpenOffice, zip z animacjami, 22 MB)

Phys. Rev. Lett. 105, 067202 (2010)
"Ultrathin Co layers with artificially modified magnetic anisotropy - magnetization reversal and applications"

,,Ultracienkie warstwy Co ze sztucznie modyfikowaną anizotropią magnetyczną - przemagnesowanie i zastosowania"
talk presented during
"Joint Polish-Japanese Workshop
Spintronics - from new materials to applications
"
Warsaw, 17 Nov., 2011
PDF (11 MB)
"Magnetic Janus Particles"

,,Magnetyczne cząsteczki Janusa"
IFM PAN
Poznań
2012.12.14
PDF (16 MB)
accessible only from IFM PAN intranet
dostępny tylko z sieci IFM PAN
"Magnetization reversal processes in stripes with perpendicular magnetic anisotropy"

,,Procesy przemagnesowania w paskach z prostopadlą anizotropią magnetyczną"
IFM PAN
Poznań
2014.11.14
PDF (compressed graphics 11 MB)

PDF (! BIG, 46 MB, not compressed)

Journal of Physics D: Applied Physics 48, 335003 (2015)

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2014 roku, projekt badawczy NCN nr DEC-2013/08/M/ST3/00960:

,,Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych"

missing image
IFM PAN
Poznań
2014.12.19
PDF (10 MB)

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2015 roku, projekt badawczy NCN nr DEC-2013/08/M/ST3/00960:

,,Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych"


missing image IFM PAN
Poznań
2015.12.18
PDF (11 MB)

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku, projekt badawczy NCN nr DEC-2013/08/M/ST3/00960:

,,Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych"
missing image IFM PAN
Poznań
2017.01.13
PDF(9 MB)
Movie to slide 16 (1 MB)


Movie no. 1 to slide 16 (300 kB)

Movie no. 2 to slide 16 (200 kB)

Journal of Applied Physics 120, 084506 (2016)

Seminar in Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznań:

"Manipulation of superparamagnetic beads on patterned Au/Co/Au multilayers with perpendicular magnetic anisotropy"


missing image CNBM UAM
Poznań
2017.05.04
PDF (19 MB)
Journal of Applied Physics 120, 084506 (2016)

A Talk at Physics of Magnetism 2017 Conference in Poznań:

"Co based multilayer systems for controllable domain wall positioning"


missing image PM 2017
Poznań
2017.06.26
PDF (lower resolution/quality, 20 MB)
full resolution (74MB!)

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

"Procesy przemagnesowania w układach Pt/Au/Pt z dwuwymiarowym gradientem anizotropii"


"Magnetoforeza wykorzystująca strukturyzowane układy warstwowe Au/Co/Au"

missing image IFM PAN
Poznań
2018.01.12
PDF (16 MB)
full resolution
PDF (54 MB)

JMMM., 435 162-166 (2017)

Soft Matter.,13 5044-5075 (2017)

SEMINARIUM Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

"Magnetoforeza z wykorzystaniem strukturyzowanych układów z prostopadłą anizotropią magnetyczną"


(Magnetophoresis with patterned Au/Co/Au structures with perpendicular magnetic anisotropy)

missing image IFM PAN
Poznań
2018.09.28
PDF (18 MB)
full resolution
PDF (45 MB)

Biomicrofluidics 12, 044117 (2018)
BACK / WRÓĆ


                    
ostatnia modyfikacja (last modified): 2018.10.23