Biuletyn Informacji Publicznej

przewód w toku

Tytuł rozprawy doktorskiej: Efekt wiązania chemicznego w układach typu fuleren-chromofor organiczny badany metodami spektroskopowymi

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kempiński, prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby XXIII Konferencji Kryształy Molekularne 2024 (II postępowanie).

Znak sprawy: ZP/02/2024.
Termin składania ofert: 14 marca 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ee8e14ee-d63a-11ee-8305-7e4937eb936d

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa zbiornika na ciekły azot.

Znak sprawy: ZP/01/2024.
Termin składania ofert: 15 marca 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 15 marca 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-96c9af5a-d7b0-11ee-8305-7e4937eb936d

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: księgowej/księgowego.

 Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby XXIII Konferencji Kryształy Molekularne 2024.

Znak sprawy: ZP/04.2/2023.
Termin składania ofert: 12 stycznia 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-89f72bfd-a4bf-11ee-953e-c2ea26915e21

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions".

 Znak sprawy: ZP/04.1/2023.
Termin składania ofert: 05 stycznia 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 05 stycznia 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-89a11292-a4be-11ee-948d-82b0c04ef850

 

POPUL/SP/0387/2023/01 Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

dr inż. Łukasz Lindner

01.09.2023-30.08.2024

 

2023/07/X/ST5/01054 MINIATURA 7

dr inż. Adam Mizera

28.11.2023-27.12.2024

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions.

 Znak sprawy: ZP/03.1/2023.
Termin składania ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5433c020-797b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

postępowanie w toku

Temat: Niskotemperaturowe właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne trójskładnikowych materiałów na bazie metali ziem rzadkich

postępowanie w toku

Temat: Wpływ nanoinkluzji na własności sprężyste wybranych układów modelowych twardych cząstek

postępowanie w toku

Temat: Efekty wiskoelastyczne w ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych chiralnych ciekłych kryształach

11642/U/400/980/2023 Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

01.08.2023-31.12.2024

POPUL/SP/0388/2023/01 Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska

16.10.2023-15.10.2025

Termin składania ofert: 18 października 2023 roku.

 

Podkategorie

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 92/2024 z dn. 6.02.2024 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.


COM_CONTENT_READ_MOREDoktoraty

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 93/2024 z dnia 6.02.2024 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREPrzewody habilitacyjne

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dane kontaktowe w sprawach zamówień:

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Mariana Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

tel.: 61 86 95 291
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne