BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.12.2019 roku (czwartek)
w sali 227

referat pt.:

Proces samoorganizacji i stabilność molekularna układów LC/CNC
w monowarstwach na granicy faz

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


Zobacz spis seminariów z 2019 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego