BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 1, ZN 6

Dnia: 07.12.2023 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna – wszechstronne narzędzie w chemii roztworów

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 08.12.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie online

referat pt.:

Modulation of magnetic properties in antiferromagnetic nanostructures by strain

wygłosi

dr Weronika Janus

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (Barcelona, Hiszpania)

Antiferromagnets (AFMs) are robust against external magnetic fields, generate large magnetotransport
effects, and exhibit terahertz spin dynamics [1]. These features make them excellent candidates for
future spintronic applications. To date, the manipulation of the magnetic state in AFM has been carried
out by four groups of methods: magnetic, optical, electrical, and strain manipulation[2]. Lattice
distortion in antiferromagnetic layers can be induced by either growing the antiferromagnetic thin film
on a lattice-mismatched substrate or exerting piezoelectric strain in AFM/piezoelectric substrate
systems.
During the talk, I will demonstrate how epitaxial strain and interfacial
antiferromagnetic/ferromagnetic coupling can influence the magnetic state of AFM in
Fe/NiO/Cr(dCr)/MgO(001) and Fe/NiO/MgO(dMgO)/Cr/MgO(001) systems [3][4]. Furthermore, I will
demonstrate the possibility of using piezoelectric strain to control the magnetic state of Fe/CoO bilayers
grown on the PMN-PT(001) piezoelectric substrate.
1. Baltz, V. et al. Antiferromagnetic spintronics. Rev. Mod. Phys. 90, 015005 (2018).
2. Song, C. et al. How to manipulate magnetic states of antiferromagnets. Nanotechnology 29,
112001 (2018).
3. Kozioł-Rachwał, A. et al. Control of spin orientation in antiferromagnetic NiO by epitaxial
strain and spin-flop coupling. APL Mater. 8, 061107 (2020).
4. Janus, W. et al. Tunable magnetic anisotropy of antiferromagnetic NiO in ( Fe )/ NiO / MgO /
Cr / MgO ( 001 ) epitaxial multilayers. Sci. Rep. 13, 4824 (2023).

Zobacz spis seminariów z 2023 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego