BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wykłady specjalistyczne z fizyki

Tytuł wykładu: Wybrane zagadnienia z fizyki ciekłych kryształów

Prowadzący:
1) dr inż. Natalia Bielejewska
2) dr inż. Sławomir Pieprzyk

Termin:
semestr letni 2021/2022

Terminy wykładów:
1) 27.04.2022, 04.05.2022, 11.05.2022 (godz. 11:00)
2) 25.05.2022, 01.06.2022, 08.06.2022 (godz. 11:00)

Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej na platformie moodle.

Sylabus - Wybrane zagadnienia z fizyki ciekłych kryształów
Sylabus - Selected issues from the physics of liquid crystals

Zagadnienia:

 • Ciekłe kryształy:
  • rys historyczny
  • stany mezomorficzne substancji
  • fizyczne własności ciekłych kryształów
  • klasyfikacja ciekłych kryształów
  • zastosowanie ciekłych kryształów; wyświetlacze LCD, lakiery, termografia, wojsko
 • Podstawowe procesy zachodzące na granicy faz:
  • adsorpcja molekularna na granicy faz. Zjawiska fizyczne zachodzące w trakcie tworzenia monowarstw oraz wewnątrz i międzymolekularne oddziaływania.
  • warstwy Langmuira, Langmuira-Blodgett, Langmuira-Schaefer’a
 • Mikroskopia polaryzacyjna:
  • budowa i działanie mikroskopu,
  • termostatowanie,
  • tekstury ciekłokrystaliczne,
  • ciekłokrystaliczne fazy błękitne.
 • Mikroskopowe metody analizy tekstur ciekłokrystalicznych:
  • stereologia, diagram Woronoja,
  • analiza kolorów.
 • Otrzymywanie własności fizycznych na podstawie analizy tekstur ciekłokrystalicznych.

Zobacz archiwalne wykłady specjalistyczne z fizyki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego