BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wykłady z fizyki fazy skondensowanej

Wykłady z fizyki fazy skondensowanej obejmują następujące zagadnienia:

 • Budowę i dynamikę fazy skondensowanej
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z wybranymi zagadnieniami fizyki ciała stałego i miękkiej fazy skondensowanej w zakresie ich budowy, własności strukturalnych, termodynamicznych i dynamicznych.
 • Strukturę elektronową i właściwości elektryczne
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z podstawowymi własnościami metali, półprzewodników i dielektryków.
 • Magnetyzm i nadprzewodnictwo
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z wpływem pola magnetycznego na materię oraz podstawowymi zagadnieniami magnetyzmu i nadprzewodnictwa.
 • Wybrane metody doświadczalne fizyki fazy skondensowanej
  Założenia: Zapoznanie doktoranta z podstawowymi metodami doświadczalnymi wykorzystywanymi w badaniach prowadzonych w IFM PAN połączone z pokazem tych metod w laboratoriach instytutu.

 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego