Archiwum wiadomości

Seminarium instytutowe - dr Viktor Bovtun

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Broadband dielectric spectroscopy (BDS) of high-permittivity,high-loss dielectrics and inhomogeneous conductors który wygłosi dr Viktor Bovtun (Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Praha).

Wykład odbędzie się w auli IFM PAN, dnia 19 września 2018 roku o godzinie 13:00.

Seminarium instytutowe - prof. Hyunsoo Yang

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Spin-orbit technologies: memory switching to THz generation który wygłosi prof. Hyunsoo Yang (Department of Electrical and Computer Engineering, National University of Singapore).

Wykład odbędzie się w auli IFM PAN, dnia 12 września 2018 roku o godzinie 13:00.

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika technicznego w projekcie Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets, który jest realizowany w ramach programu HOMING.
Termin składania dokumentów na konkurs upływa 13 września 2018 r. o godz. 15:00.

Strona projektu: CoFe-B

Czytaj więcej...

Diamentowy grant 2018 dla inż. Wojciecha Marciniaka

Inż. Wojciech Marciniak, wykonujący obecnie swoją pracę magisterską w IFM PAN, został laureatem 7 edycji Programu Diamentowy grant 2018.

Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 220 tys. zł na realizację jego projektu pt.: Badanie mechanizmu  transportu koefektorów hemoglobiny przez błonę komórkową erytrocytów metodami symulacji komputerowych, który realizowany będzie na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej...

Patent na sposób wytwarzania drutów ze splotów kompozytowych

Na podstawie zgłoszenia nr P.410149 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Instytutu Fizyki Molekularnej PAN patentu na wynalazek pt.: Sposób wytwarzania drutów ze splotów kompozytowych. Patent dotyczy opracowania metody wytwarzania drutów kompozytowych, składających się z setek tysięcy nanowłókien Ag lub Nb o średnicach ok. 100 nm rozmieszczonych regularnie w matrycy Cu.

Zmarł prof. dr hab. Jerzy Małecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 2 lipca 2018 roku w wieku 85 lat zmarł śp. Prof. dr hab. Jerzy Małecki, emerytowany profesor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Naukowej w wielu kadencjach.

Czytaj więcej...

Wybór kandydata w związku ze stypendium doktoranckim

Komisja rekrutacyjna ds. wyboru kandydata w związku ze stypendium doktoranckim rekomenduje mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
Rekrutacja dotyczyła stypendium doktoranckiego w ramach projektu badawczego OPUS - ST pt. „Auksetyczność poprzez nanoinkluzje” w Zakładzie Fizyki Komputerowej Układów Złożonych (Z10).

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.

Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/m-c, wezmą udział w stażach zagranicznych, konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.

Czytaj więcej...

Strona 17 z 25