BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

IFM PAN wstąpił do PACTT

IFM PAN, jako czwarty instytut Polskiej Akademii Nauk, wstąpił do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

PACTT jest ogólnopolskim, dobrowolnym zrzeszeniem uczelnianych oraz instytutowych jednostek zajmujących się zarządzaniem i komercjalizacją własności intelektualnej. Uczelnie oraz instytuty naukowe reprezentowane w PACTT zatrudniają ponad 65 000 naukowców i oferują dostęp do ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.

Celem PACTT jest integracja jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Więcej: http://pactt.pl/

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego