BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nowe granty dla IFM PAN

W pierwszej połowie 2019 roku czworo pracowników i doktorantów IFM PAN otrzymało środki finansowe na realizacje projektów badawczych z Narodowego Centrum Naukowego:

dr Sławomir Pieprzyk
Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych (konkurs MINIATURA 2),

dr Mirosław Werwiński
Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe (SONATA BIS 8),

mgr Adam Krysztofik – opiekun naukowy prof. dr hab. Janusz Dubowik
Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących (PRELUDIUM 16),

mgr inż. Łukasz Frąckowiak – opiekun naukowy prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Sztuczne i stopowe warstwy ferrimagnetyczne do zastosowań spintronicznych (PRELUDIUM 16).

Beneficjentom grantów serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia!

Więcej informacji: https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/projekty-naukowe.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego